Skrutkové kompresory do baní, do výbušného prostredia, ...

19.01.2009, 11:40,

ORLIK kompresory Česká Třebová dodáva skrutkové kompresory určené do baní a do výbušného prostredia.

Kompresory ORL v prevedenie N sú určené pre prácu v prostredí s nebezpečnou koncentraciou výbušných plynov vo vzduchu. Napríklad v baniach, chemických a plynárenských prevádzkach a podobných zariadeniach.

Kompresory prevedenia N sa dodávajú ako stacionárne alebo upravené pre  manipuláciu na bežných banských dopravných prostriedkoch (prevedenie Technovlak). Voliteľnou súčásťou dodávky je mobilná tlaková nádoba o objemu 1000 l.
Štandardné prevedenie kompresora je vybavené elektromotorom  výkonu 22 kW.

Toto prevedenie svojími parametrami zodpovedá bežným podmienkám v bani a osvedčilo sa v náročných podmienkach Ostravsko-Karvinského revíru.


Kompresory ORL v prevedenie N sú určené pre prácu v prostredí s nebezpečnou koncentraciou výbušných plynov vo vzduchu. Napríklad v baniach, chemických a plynárenských prevádzkach a podobných zariadeniach.

 


Kompresory jsou určeny pro trvalý provoz, s plně automatickým systémem řízení chodu kompresoru v závislosti na odběru stlačeného vzduchu. Jedná se o kompresory s jednostupňovou šroubovou jednotkou,mazanou olejem. Zásobník oleje je integrován přímo do bloku kompresoru. Blok zabezpečuje další funkce: hrubé odlučování oleje ve skříni, jemnou separaci, filtraci oleje, udržování min. tlaku včetně filtrace a regulace nasátého vzduchu. Blok kompresoru a elektromotor jsou kotveny na rámu, který je pružně uložen v karoserii kompresoru pomocí pryžových pružin. Karoserie je tvořena rámem, který uzavírají odnímatelné panely.
Kompresory provedení N se dodávají buď ve stacionárním provedení, nebo v provedení pro manipulaci na běžných důlních dopravních prostředcích (provedení Technovlak) Pro přepravu kompresoru a manipulaci s ním je kompresor vybaven speciálním mobilním tuhým rámem, použitelným pro manipulaci na kolejových dopravních prostředcích i na závěsné dráze. Kompresor v modifikaci pro použití na závěsné dráze je řešen pro použití a zavěšení na standardních nosných prostředcích závěsné dráhy typu ZD 24. Je však možno dohodnout zhotovení úchytů i pro jinou závěsnou dráhu, dle požadavku odběratele. Volitelnou součástí dodávky je mobilní tlaková nádoba o objemu 1000 l konstrukčně uzpůsobená provozu na závěsné drážce v hlubinném dole osazená používanými armaturami.
Standardní provedení kompresoru je osazeno elektromotorem o jmenovitém výkonu 22 kW a dosahuje parametrů určených na druhé straně. Toto provedení svými parametry odpovídá běžným podmínkám hlubinného dolu a osvědčilo se v náročných podmínkách Ostravsko-Karvinského revíru.V případě zájmu zákazníka je ale možno vyrobit i variantu s výkonem 18,5 kW.
Kompresor svojí konstrukcí vyhovuje požadavkům stanoveným Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ve znění českého technického předpisu - nařízení vlády č. 24/2003 Sb. v platném znění i požadavkům harmonizovaných českých technických norem ČSN EN ISO 12100 - 1, ČSN EN ISO 12100 – 2 a ČSN EN 1050.
Kompresor svojí konstrukcí vyhovuje požadavkům stanoveným pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES ve znění českého technického předpisu - nařízení vlády č. 23/2003 Sb. v platném znění i požadavkům harmonizované české technické normy ČSN EN 13463-1 a splňuje podmínky pro použití v prostředí „nebezpečné atmosférické podmínky 2“ dle ČSN EN 1127-2 s omezením dle národního předpisu – vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb.§ 232 odst.(1) c) do 1,5% koncentrace metanu. Elektrická zařízení kompresoru byla schválena Českým báňským úřadem č.40/2004 ze dne 15.9.2004 pod.č.j.3231/04.

Kontrolní zařízení kompresoru
■ Ventil minimálního tlaku zajišťuje požadovaný tlak v mazacím systému
■ Automatické odlehčení umožňuje snížení tlaku při zastavení kompresoru tak,
aby restart neprobíhal do protitlaku
■ Plnící a kontrolní zátka pro plnění oleje a kontrolu stavu (výšky hladiny) oleje
■ Ovládací panel obsahující:
■ Uživatelské rozhraní s ovládacími a indikačními prvky
■ Hlavní vypínač kompresoru
■ Ovládací panel kompresoru je součástí nevýbušného stykače NRS – KOM.
Bezpečnostní zařízení kompresoru
■ Pojistný přetlakový ventil na tělese stroje
■ Nadproudová tepelná jistící ochrana elektromotorů – chrání elektromotor před přetížením
■ Tepelná ochrana integrovaná přímo do vinutí elektromotoru
■ Termostat – zastaví kompresor při překročení teploty oleje 105° C (např. porucha chlazení oleje, znečištěný výměník)
■ Automatický hasící systém práškový typu PG 2F

Technické parametre

 

 
 

Súvisiace články

 

Výrobca kompresorov ORLÍK skonštruoval skrutkový kompresor pre extrémne teploty.

 

Bežné skrutkové kompresory pracujú pri teplotách od +5°C do +40°C. Niektoré aplikácie skrutkových kompresorov však vyžadujú teplotné pomery úplne odlišné. Podľa našich požiadaviek a  niektorých koncových zákazníkov skonštruovalo vývojové oddelenie firmy ORLÍK-KOMPRESORY nový typ skrutkového kompresora pod názvom ORL 5,5 C EL. Pri testoch provádzaných EZU Praha si kompresor poradil i s teplotami od -40°C až do +60°C a to vrátane štartu z nulových otáčok !

Výrobca kompresorov ORLÍK skonštruoval skrutkový kompresor pre extrémne teploty. Kompresory - info

 

 

Kompresory pre snežné delá

Kompresory pre snežné delá Zo začiatkom lyžiarskej sezóny sa pre prevádzkovateľov lyžiarských stredísk začína príprava na novú sezónu. Investuje sa do nákupu nových zariadení ale aj a samozrejme do údržby. Pre umelé zasnežovanie sa používajú snežné delá. Jedna z najviac namáhaných častí snežných diel je kompresor. Na tento fakt reagoval český výrobca kompresorov ORLÍK česká Třebová a rozšíril svoju výrobu o kompresor ORLIK EKA 28 pre snežné delá.

 

 

 
« Späť


Diskusia: "Skrutkové kompresory do baní, do výbušného prostredia, ..."
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre