Adsorbčné sušiace jednotky PARKER ZANDER

Parker Zander

 

Adsorbčné sušiace jednotky ZANDER Sušenie stlačeného vzduchu adsorbciou molekúl vody v kapilárach hygrospkopickej náplne (silikagel, molekulárne sito, atd.) je často jedinou možnosťou či spôsobom, ako znížiť obsah vody v stlačenom vzduchu. To sa týká predovšekým aplikácií s nízkými hodnotami tlakového rosného bodu (TRB) -40 až -80°C, velkých ale aj  malých prietokov..

 


Existujú malé adsorbčné sušiče určené pre jedno pneumatické náradie až po  inštalácie adsorbčných sušičov s kapacitou väčšou ako 100.000 m3/h. Jednou z hlavných  předností adsorbčných sušičov oproti kondenzačným sušičom stlačeného vzduchu je  to, že nepoužívajú žiadne chladiace média (freón ...), a nepodieľajú sa na znečistení ovzdušia tvorbe skleníkových plynov.

Prevázdku adsorbčných sušičovje možné optimalizovať tak, aby sa dosiahli požadované parametre s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Adsorbčné sušiče Zander patria  k technicky najvyspelejším zariadeniam na úpravu stlačeného vzduchu na svete.

Podľa spôsobu regenerácie náplne rozlišujeme

adsorbčné sušiče so studenou regeneráciou PSA (K-MT/KA-MT, KE/KEA-MT, HDK, BS-MT, BSP-MT) 

adsorbčné sušiče s tepelnou regeneráciou (WVM -  vakuové, WE - pri pretlaku, WI - s vnútorným ohrevom, WK - využitie odpadného tepla z bezmazného kompresora).


 

Technické dáta adsorpčných sušičov PARKER ZANDER

Adsorčné sušiče Zander so studenou regeneráciou 

 

Prospekt Parker Zander Adsorption dryers ecodry K/KA-MT multitronic

 

Prospekt Parker Zander Adsorption dryers ecodry KE/KEA-MT multitronic

 

 

Adsorčné sušiče Zander s teplou vakuovou regeneráciou 

 

Prospekt Parker Zander Adsorption dryers cocept WVM

-

POŽIADAVKA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Vyplňte Vašu požiadavku na produkt alebo službu.

Nezabudnite na kontakt.

Naši pracovníci Vás budú kontaktovať.


Produkt *:
Služba:
Popis:
Meno *:
Firma *:
email *:
telefón *:
Dokážte, že ste človek! Vyriešte tento príklad  + *