Meranie spotreby stlačeného vzduchu a tlakového rosného bodu