Dúchadla INW

INW dúchadlá/vývevy s postranným kanálom

 

Dúchadlá a vývevy INW s postranným kanálom
 

JEDNOSTUPŇOVÉ

Jednostupňové dúchadlá/vývevy s postranným kanálom INW sú využívané ako výveva alebo dúchadlo počas nepretržitej prevádzky s výkonom uvedeným na pracovnej krivke. K dispozícii sú motory v štandardnom prevedení pre vstupné napätie: 50 Hz a 60 Hz. Dúchadlá/vývevy majú podľa medzinárodnej klasifikácie nasledovný stupeň ochrany: IP 54 (ochrana

proti prachu a striekajúcej vode). Dúchadlá/vývevy INW zodpovedajú smernici pre strojné zariadenia Európskeho spoločenstva (CE) a tiež spĺňajú podmienky Smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27.januára 2003

o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Motory sú navrhnuté podľa DIN EN 60 034/IEC 34-1 a teplotnej triedy F. Trojfázové zariadenia majú prípustnú odchýlku +/- 10% pri konštantnom napätí a +/- 5% pri kolísavom napätí, jednofázové sú navrhnuté s +/- 5% prípustnou odchýlkou. Ak sa však bude využívať pre stálu prevádzku len 90% maximálne prípustného pretlaku, potom sa dovolené rozpätie napätia zvyšuje na hodnotu +/- 10%. Prípustná odchýlka frekvencie je maximálne +/- 2%.

 

Jednostupňové dúchadlá a vývevy INW
 

Jednostupňové dúchadlo s postranným kanálom - séria INW 01

  

Jednostupňové dúchadlo s postranným kanálom - séria INW71

                                                        
 
 inw_single_krivky_podtlak inw_single_krivky_pretlak_400

 INW jednostupňové vývevy - krivky pre podtlak

 INW jednostupňové dúchadlá - krivky pre pretlak

 

 

pripojenie

(odporúčaný

filter)

  typ motor

 nasávané

množstvo

(m3/h)

 tlak/

vákuum 

(mbar)

hluč

nosť

(dB)

 hmot

nosť

(kg) 

50 Hz napätie prúd
(kW) (V) (A) 
 TROJFÁZOVÉ 
 1"    INW 01 H 0 1  0,2 200-240 Δ/345-415 Y
 
1,0 Δ/0,6 Y
 
 40 70/60   50 6
 
1" INW 11 H 0 1 0,25  200-240 Δ/345-415 Y 1,16 Δ/0,7 Y 
 
 55  80/80  51  7

1¼"

(FA.4040) 

INW 21 H 0 6  0,25   200-240 Δ/345-415 Y 2,1 Δ/1,2 Y  
 
 80  110/100  53 8
INW 21 H 1 6  0,4  200-240 Δ/345-415 Y
 
2,6 Δ/1,5 Y  
 
 80  130/120  53  10
1¼"  (FA.4050) INW 31 H 0 6   0,55 200-240 Δ/345-415 Y
 

2,4 Δ/1,7 Y

 95  130/120  57  12

1½"

(FA.4050)

INW 41 H 0 6  0,7  200-240 Δ/345-415 Y
 
 3,8 Δ/2,2 Y   145  120/120  63 13
INW 41 H 1 6   0,85 200-240 Δ/345-415 Y
 
 4,2 Δ/2,4 Y  145   160/160  63  15
INW 41 H 2 6  1,3  200-240 Δ/345-415 Y
 
 6,6 Δ/3,8 Y   145  200/170  63  16

 2"

(FA.4060)

INW 51 H 0 6  0,85  200-240 Δ/345-415 Y
 
 4,2 Δ/2,4 Y   210  100/110  64  18
INW 51 H 1 6
 
1,3  200-240 Δ/345-415 Y
 
 6,6 Δ/3,8 Y   210  170/170  64 20
INW 51 H 2 6  1,6  200-240 Δ/345-415 Y
 
 7,5 Δ/4,3 Y   210  190/200  64 21
INW 51 H 3 6  2,2  200-240 Δ/345-415 Y
 
 9,7 Δ/5,6 Y   210  270/220  64 25

2" (FA.4060)

INW 61 H 1 6  2,2 200-240 Δ/345-415 Y 9,5 Δ/5,0 Y  220  280/250  68 30

2"

(FA.4060)

INW 71 H 0 6  1,6  200-240 Δ/345-415 Y
 
 8,5 Δ/4,9 Y   318  150/160  69 26
INW 71 H 1 6  2,2  200-240 Δ/345-415 Y
 
 10 Δ/5,6 Y   318  200/210  69 29 
INW 71 H 2 6
 
200-240 Δ/345-415 Y
 
12,5 Δ/7,2 Y  
 
 318  290/270  69 34
INW 71 H 3 7  345-415 Y   9,5 Δ  318  330/290  69 42
 JEDNOFÁZOVÉ
 
 1" INW 01 A 0 1  0,2  200-240   1,43 40  70/60  50   6
1"  INW 11 A 0 1
 
 0,25 200-240
 
 1,7  55 80/80  51  7 

1¼"

(FA.4040)

 

INW 21 A 0 1  0,25  200-240
 
 1,6  80  110/100  53  9
 INW 21 A 1 1  0,4 200-240
 
 2,7  80  130/120  53 11 
1¼"  (FA.4050)  INW 31 A 0 1
 
0,55  200-240
 
 3,7  95  130/120  57 12 

1½"

(FA.4050) 

INW 41 A 0 1  0,7  200-240
 
 4,5  145  120/120  63 15 
 INW 41 A 1 1
 
0,85  200-240
 
 5  145  160/150  63 16 
  INW 41 A 2 1
 
1,3   200-240  7,3  145 180/150   63 17 

  2"

(FA.4060)

  INW 51 A 0 1
 
1,3 200-240
 
 7,3  210 160/160   64 22 
 INW 51 A 1 1   1,5 200-240
 
 9  210  190/200  64 24 

 

 

Dúchadlá a vývevy INW-HC s postranným kanálom

VYSOKOKAPACITNÉ

 

INW-HC vysokokapacitné dúchadlo s postranným kanálom.

 

Pripojenie

(odporúčaný

filter)

Typ Motor

Sací

výkon

(m3/h)

Tlak/

vákuum

(mbar)

Hluč-

nosť

(dB)

Hmot-

nosť

(kg)

50Hz Napätie Prúd
(kW) (V) (A)
TROJFÁZOVÉ

2½"

(FA.4070)

INW-HC 810 7A H07  4,0 345-415Δ/600-720V Y
 
 9,5 Δ/5,5 Y
 
 530 200/200  70  54 
 INW-HC 810 7A H17  5,5 345-415Δ/600-720V Y
 
 12,9 Δ/7,4 Y
 
 530  300/300  70  68
 INW-HC 810 7A H27  7,5  345-415Δ/600-720V Y  16,7 Δ/9,6 Y
 
 530  430/320  70  72
 2½"
(FA.4070)
 INW-HC 830 7A H07  4,0  345-415Δ/600-720V Y  9,5 Δ/5,5 Y  700  140/150  70  81
 INW-HC 830 7A H17  5,5  345-415Δ/600-720V Y   12,9 Δ/7,4 Y  700  180/200  70  87
 INW-HC 830 7A H27  7,5  345-415Δ/600-720V Y  16,7 Δ/9,6 Y  700  260/270  70  123
  2½"
(FA.4070)
 INW-HC 820 7H H17  5,5  345-415Δ/600-720V Y  13,3 Δ/7,7 Y
 
 520  240/240  74  140
 INW-HC 820 7H H27  7,5  345-415Δ/600-720V Y  16,7 Δ/9,6 Y  520  400/400  74  56
 INW-HC 820 7H H37  11,0 345-415Δ/600-720V Y  28,0 Δ/16,2 Y  520  600/430  74  70
 INW-HC 820 7H H47  15,0  345-415Δ/600-720V Y  32,5 Δ/18,8 Y  520  670/460  74  74
  2½"
(FA.4080)
  INW-HC 840 7H H27  7,5  345-415Δ/600-720V Y
 
 16,7 Δ/9,6 Y  900  180/200  74  91
 INW-HC 840 7H H37  11,0  345-415Δ/600-720V Y  28,0 Δ/16,2 Y  900  370/280  74  127
 

DN100

(FA.4080)
 INW-HC 910  7A  H07  8,5  345-415Δ/600-720V Y  18,2 Δ/10,5 Y  1050  210/210  74  120
  INW-HC 910  7A  H17  12,5  345-415Δ/600-720V Y  28,0 Δ/16,2 Y  1050  270/280  74  132
  INW-HC 910  7A  H37  18,5  345-415Δ/600-720V Y  37,0 Δ/21,0 Y  1050  460/340  74  140

DN100

(FA.4080)
INW-HC 930 7A H07 8,5 345-415Δ/600-720V Y  18,2 Δ/10,5 Y 1370 110/120 75 120
 INW-HC 930 7A H27 12,5 345-415Δ/600-720V Y 28,0 Δ/16,2 Y 1370 190/210 75 132
 INW-HC 930 7A H37 18,5 345-415Δ/600-720V Y 37,0 Δ/21,0 Y 1370 320/310 75 140

DN100

(FA.4080)
 INW-HC 920 7H H17
 
 12,5  345-415Δ/600-720V Y  28,0 Δ/16,2 Y  1110  270/300  74  188
 INW-HC 920 7H H27  16,5  345-415Δ/600-720V Y  35,0 Δ/20,0 Y  1110 370/420   74  197
 INW-HC 920 7H H37  20,0  345-415Δ/600-720V Y  40,0 Δ/23,0 Y  1110  500/440  74  204
 INW-HC 920 7H H47  25,0  345-415Δ/600-720V Y  52,0 Δ/30,0 Y  1110  590/450  75  210

DN100

(FA.4090)
 INW-HC 940 7B H27
 
 15,0  345-415Δ/600-720V Y  35,0 Δ/20,0 Y  1940  110/130  75  183
 INW-HC 940 7B H37
 
 20,0  345-415Δ/600-720V Y  40,0 Δ/23,0 Y  1940  200/220  75  210
 INW-HC 940 7B H47
 
 25,0  345-415Δ/600-720V Y  52,0 Δ/30,0 Y  1940  270/310  75  216

DN100

(FA.4090)
 INW-HC 943 7B H27
 
 15,0  345-415Δ/600-720V Y  35,0 Δ/20,0 Y  2050  170/160  75  220
INW-HC 943 7B H37 20,0 345-415Δ/600-720V Y 40,0 Δ/23,0 Y 2050 230/250 75 226
 INW-HC 943 7B H47
 
 25,0  345-415Δ/600-720V Y  52,0 Δ/30,0 Y  2050  270/310  75  233

 

 

Rýchly kontakt

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov