Top - Novinky

 

 

Dodávame filtračné vložky od týchto výrobcov

 

Dodávame spotrebný materiál pre kompresory od týchto výrobcov


 

Generátory dusíka pre pneuservis

 

Kupujeme kompresor 1. Vyberáme typ kompresora


 

Generátory dusíka - N2 - najčastejšie otázky


 

Netesnosti v systéme Stlačený vzduch - odhalenie netesnosti


Language 

   

 

KOMPRESORY INFO web o kompresoroch  

 

kompresory-info


 

 

Informácie zo sveta kompresorov.


 

Piestové kompresory


 

Skrutkové kompresory


 

Čo je nové v oblasti výroby stlačeného vzduchu.


 

Čo je nové v oblasti úpravy stlačeného vzduchu.


 

Čo je nové v pneumatických systémoch.


Ako správne navrhnúť kompresor.


Analýza systému "Stlačený vzduch".

 

Výroba dusíka.

 

Priemyselné chladenie.

 

 

ATSK s.r.o.

Pod Furčou 7, Košice
055/625 4223,6065
atsk@atsk.sk


Chat with me


 

© kompresory-info.sk 

 

 

 

 

 

 


POČASIE


KOŠICE

Click for Košice, Slovakia Forecast

BRATISLAVA
Click for Bratislava, Slovakia Forecast 

BANSKÁ BYSTRICA - SLIAČ

 Click for Sliač, Slovakia Forecast

 

Poprad Click for Poprad, Slovakia Forecast
Zvolen  
Nitra Click for Nitra, Slovakia Forecast
Žilina Click for Žilina, Slovakia Forecast
Lučenec Click for Lučenec, Slovakia Forecast
Trnava Click for Jaslovské Bohunice, Slovakia Forecast
Trenčín Click for Trenčín, Slovakia Forecast
Martin  
Liptovský Mikuláš  
Prešov Click for Prešov, Slovakia Forecast
Rožňava  

Žiar nad Hronom

 

 


 

 


 

Služby ATSK na www.kompresory-info.sk


SLUŽBY V OBLASTI STLAČENÉHO VZDUCHU A CHLADENIA

mraky11

Samostatnou činnosťou firmy ATSK je výroba a montáž zariadení súvisiacich s odvetvím stlačeného vzduchu. Výstavba samostatných vonkajších a vnútorných protihlukových krytov pre kompresory, kompresorové stanice, stanice na úpravu stlačeného vzduchu a výrobu plynov, stanice chladenia,  rozvodov stlačeného vzduchu, vzduchotechniky, pneudopravy, pneupohonov, pneumatického riadenia, dodávky a oživovanie riadiacich systémov, systémov monitorovania prevádzky  pre kompresorové stanice a stanice chladenia.
ATSK so svojimi odborníkmi zabezpečuje dodávku kompresorovej stanice od začiatku t.j. od vypracovania štúdie, reálne meranie spotreby stlačeného vzduchu a vypracovanie projektu, schválenie a odborným porovnaním a výberom typu a značky kompresora, a zabezpečenie financovania, cez stavebný dozor a výstavbu kompresorovej stanice, montáž elektrorozvodov, rozvodov vzduchu a vody, vzduchotechniky, uvedenie do prevádzky, zaškolenia obsluhy až po diaľkový monitoring zariadení v kompresorovej stanici, záručný 24 hodinový servis, dodávky náhradných a spotrebných dielov, .
Dodávame nielen kompresory /piestové, skrutkové, skrutkové bezolejové, turbokompresory/ a Rootsove dúchadlá, ale i všetky komponenty systému stlačeného vzduchu ako sú : dochladzovače, vzdušníky, sušičky, filtre, odvádzače kondenzátu, separátory olej - voda, atď. Pre Vaše potreby sme schopný zaistiť kvalitu vzduchu podľa ISO 8573,1 až do triedy 1.1.1 (vzduch pre dýchanie, potravinársky priemysel, výrobu liečiv, atď.).
 Môžeme Vám tiež ponúknuť vypracovanie štúdie Analýza systému stlačený vzduch, vrátane premerania skutočnej spotreby a skutočnej úpravy stlačeného vzduchu vo Vašom závode. Štúdia je doplnená návrhom riešenia Vašej terajšej kompresorovej stanice.
V rámci komplexnosti našich služieb vykonávame záručný a pozáručný servis všetkých nami dodávaných zariadení ich montáž, pripojenie, revízie, generálne opravy. Vykonávame montáž rozvodov tlakového vzduchu a vody na báze kovov zváraných, lepených alebo montovaných plastov.
Našimi zákazníkmi sú spoločnosti z mnohých priemyselných odvetví, trvalo spolupracujeme s množstvom inžinierskych a dodávateľských firiem pracujúcich v oblasti hutníckeho, strojárskeho, textilného priemyslu, chemického a procesného inžinierstva. Veríme preto, že budeme dobrými partnermi i Vašej spoločnosti. S Vašimi požiadavkami a problémami z oblasti kompresorových staníc a úpravy vzduchu sa prosím obracajte priamo na firmu ATSK v Košiciach. Naši špecialisti sú pripravení spolupracovať s Vami pri riešení Vašich konkrétnych aplikácii. Tešíme sa na spoluprácu s Vami a s Vašou firmou.

Meranie spotreby stlačeného vzduchu

clona

 Pre návrh kompresorovej stanice je potrebné poznať diagram spotreby stlačeného vzduchu.
Pri projektovaní nových prevádzok je tento diagram súčasťou projektu a zostavuje sa na základe podkladov o spotrebe stlačeného vzduchu jednotlivých zariadení s ohľadom na predpokladané straty a súbežnosť a vyťaženosť činností jednotlivých zariadení. Pri rekonštrukciách kompresorových staníc je však veľmi často skutočná spotreba stlačeného vzduchu hodnotou úplne neznámou a odhaduje sa na základe predpokladanej výkonnosti starých kompresorov. Preto by úvahy o rekonštrukcii systému stlačeného vzduchu mali začať zostavením diagramu spotreby stlačeného vzduchu, a to vrátane kvantifikácie strát v rozvodoch.

clona2


Najrýchlejšou cestou, ako potrebné informácie získať, je previesť meranie spotreby stlačeného vzduchu na výstupe z kompresorovej stanice alebo na vstupe do technológie ( napr. každej výrobnej haly ). Toto meranie sa obvykle prevádza po dobu jedného týždňa a výsledkom je séria tzv. snímkov pracovného dňa. Pre zistenie celkových strát stlačeného vzduchu,stačí ponechať v chode kompresorovú stanicu v čase, keď sa v podniku nepracuje a nie je žiaden spotrebič stlačeného vzduchu v prevádzke.


 viac o princípe merania v článku Meranie spotreby stlačeného vzduchu ...Meranie tlakového rosného bodu

clona3

 

 Ako sa voda dostáva do stlačeného vzduchu? Ako spoľahlivo zistiť množstvo vody v stlačenom vzduchu? Ako zistiť či sušiče vzduchu pracujú správne? Neohrozuje spotrebiče stlačeného vduchu kondenzát ? Znehodnocuje kvalitu vašich výrobkov a služieb voda a kondenzát v stlačenom vzduchu? Východiskom je analýza systému stlačený vzduch - meranie tlakového rosného bodu.viac v článku Spoľahlivé meranie .... 

 

 

Odhalenie netesnosti

Netesnosti môžu byť významný zdroj zbytočnej energie v priemyselnom systéme „Stlačený vzduch“.
Niekedy sa plytvá 20 - 30 percent z výstupu kompresora. V USA sa odhaduje, že straty spôsobené netesnosťami sú 20 percent z celkového množstva výrobnej kapacity kompresorov na stlačený vzduch.

Niekedy sa plytvá 20 - 30 percent z výstupu kompresora. V USA sa odhaduje, že straty spôsobené netesnosťami sú 20 percent z celkového množstva výrobnej kapacity stlačeného vzduchu.

Viac v článku Netesnosti v systéme stlačený vzduch.

Je dôležité zistiť množstvo unikajúceho stlačeného vzduchu / zisťujeme ho pri analýze systému stlačený vzduch - meraním spotreby stlačeného vzduchu, ale je dôležité zistiť kde sa tieto úniky nachádzajú.

Na zistenie únikov stlačeného vzduchu zo systému stlačený vzduch ATSK využíva certifikovaný detektor netesností BEKO.

Princíp detekcie netesností v systéme stlačený vzduch. 

Tam kde stlačený vzduch uniká, vzniká  trenie  medzi molekulami plynu a stenou rúrky. Toto trenie produkuje vysoko - frekvenčný ultrazvuk nepočuteľný pre ľudské ucho.

Detektor netesnosti poúžívaný v ATSK  registruje ultrazvuk, zmení ho do počuteľného zvuku a indikuje zvuk z netesností  aj opticky. Pri tomto meraní, sú registrované  iba tie zvuky, ktoré vznikajú  v prípade prenikania stlačeného vzduchu cez netesnosť. Presné umiestnenie úniku stlačeného vzduchu je taktiež možné identifikovať aj v prevádzke,  kde je priemyselný hluk. 

Detektor netesností a detekci netsností v systéme stlaený vzduch

Detekcia netesností pomocou detektora BEKO, odhalí straty v systéme stlačený vzduch na spojoch v rozvodoch zváraných lepených ci šróbových, na armatúrach, pneumatických válcoch, ventiloch, rýchlospojkách, hadiciach, na rozvádzačoch, kohútoch, filtroch, úpravných jednotkách, v pneumatickom príslušenstve, multiplikátoroch, či na pneumatickom náradí a na spotrebičoch stlačeného vzduchu. 

Netesnosti v systéme stlačený vzduch = úník zisku.

Odhalenie netesností  je dôležitým bodom v analýze systému stlačený vzduch a následné ich odstránenie vedie k značným úsporam energie a tým zníženiu nákladov nielen na lelktrickú energiu ale aj opravy a servis  kompresorov a zariadení na úpravu stlačeného vzduchu. To všetko vedie k zvýšeniu zisku vo vašej firme.

Čistenie potrubia

cistenie_potrubia02-copyMetóda PSI je schopná z potrubí vytlačiť usadeniny prachového typu, kaly, mechanické nečistoty a čiastočne hrdzu a vodný kameň. Tento spôsob čistenia je veľmi efektívny jednak na riešenie existujúcich problémov, ale hlavne ako prevencia, aby k problémovým situáciám vôbec nedochádzalo. Preventívne čistenie vychádza cenovo a časovo najvýhodnejšie a čo je najdôležitejšie, predchádza sa ním vzniku problémov spojených so zanášaním potrubných systémov nečistotami.

Výstavba protihlukových krytov

pk_bukoza_vranovVonkajší zateplený protihlukový kryt s ventilátorom a vyhrievaním zabezpečujúci optimálnu teplotu pre umiestnené zariadenie v letnom aj zimnom období. Kryt je vybavený rozvádzačom, osvetlením, chladením, ohrievaním, vetraním a je uzamykateľný . Kryt sa upevňuje na rovnú betonovú plochu. Kryt je možné prispôsobiť špecifickým podmienkam umiestnenia /vchod, výstup, umiestnenie tlakovej nádoby, vetranie/.

Rozvody stlačeného vzduchu, vákua, vody

rozvod-faurecia-118

Rozvod stlačeného vzduchu a chladiacej vody pod zemou FAURECIA HLOHOVEC

Rozvod stlačeného vzduchu a vákua FAURECIA Košice

Rozvod stlačeného vzduchu a chladiacej vody pod zemou FAURECIA Hlohovec

Rozvody stlačeného vzduchu, kondenzátu z kompresorových staníc, rozvody chladiacej vody, rozvody vákua prevádzame z nasledujúcich materiálov : oceľ, plast, meď, nerez.
SERVIS KOMPRESOROV

SERVIS KOMPRESOROV ZNAČIEK

ATSK servis kompresorov


 Vykonávame opravy a servis kompresorov, dodávame náhradné diely na kompresory piestové, skrutkové, lamelové a špirálové :

oleje pre kompresory piestové, oleje pre kompresory skrutkové, oleje pre kompresory špirálové, oleje pre kompresory lamelové spotrebný materiál pre kompresory ako filtre olejové, vzduchové filtre, olejové separátory , remene, tesnenia, ložiská, guferá, mazívá, hadice, poistné ventily, tlakové spínače, sacie klapky, riadiace jednotky, chladiče, motory, skrutkové bloky, piesty, piestne krúžky, válce, ojnice, koncentrické ventily, tlakové nádoby, regulátory, manometre ... od výrobcov kompresorov :

 

ORLIK

 SULLAIR

ALMIG

 ATMOS

ALUP

 SCHNEIDER

 ČKD

 DALGAKIRAN

ATLAS COPCO

 KAESER

 SAUER

 COMPAIR

 BOGE

 PRESS HAMMER

GARDNER DENVER 

FirstAir
 AERZNER  INGERSOLLRAND  GHH  HAFI
 RENNER  STENHOJ  HERTZ  FINI
       
       
       
       
       

Výstavba kompresorových staníc na kľúč

Zahrňuje dodávku všetkého zariadenia kompresorovej stanice( kompresory, filtre stlačeného vzduchu, sušiče stlačeného vzduchu, vzdušníky, automatické odvádzače kondenzátu, separátory oleja z kondenzátu, elektrorozvádzače, nadradený riadiaci systém, merače spotreby vzduchu, rekuperácia, chladiče, čerpadlá, expanzné nádoby, meranie a reguláciu ... ) a ich montáž vrátane vzduchotechnického potrubia a tlmičov hluku, spojovacích káblov, potrubia atd.

viac na http://www.kompresory-info.sk/sluzby/na-kluc/

Výstavba staníc chladenia na kľúč

Zahrňuje dodávku všetkého zariadenia stanice chladenia (chladiče, čerpadlá, expanzné nádoby, meranie a reguláciu ... ) a ich montáž vrátane potrubia, spojovacích káblov atd.

viac na http://www.kompresory-info.sk/sluzby/na-kluc/  


 

Monitoring systému stlačený vzduch

Vy potrebujete a očakávate nástroj na moderné sledovanie Vášho systému stlačený vzduch. Náš System Management tieto riešenia dodáva. eConnect™  systém monitoring - monitorovanie systému stlačený vzduch

 

Surfujte  vo  vašom systém stlačený vzduch, v kompresore, sušičke, generátoroch atď. odkiaľkoľvek na svete. S eConnect™ to je tak jednoduché ako prehľadávanie webu a  lacné ako základný mesačný servis pre mobilný telefón. 

 Monitorujte, menežujte …šetrite peniaze. eConnect™ je  pomôcka pre údržbu systému stlačený vzduch a jeho optimalizáciu. Určite diagnózu poruchy pre každý kompresor na vašom poschodí, či ste mimo pracoviska, či idete po ulici alebo ste  v centre mesta. Zmenšite nečakaný prestoj a ušetrite peniaze - eConnect™  sa tak môže zaplatiť len za jeden rok.


Potrebujete stiahnúť e-mail? Potom, skontrolujte konštantné parametre vášho systému stlačený vzduch, zatiaľ čo sťahujete emaily. Počítač, internetový prehliadač, a ethernetové pripojenie je váš lístok k riadeniu vášho systému stlačený vzduch vzdialene. Verte tomu.

 

Nechajte nás hovoriť technicky. eConnect™ je procesor s vsadeným firemným softvérom schopným pripojiť  všetky zariadenia systému stlačený vzduch Sullair vybavené Supervisor Controller™ / kompresory, sušičky adsorbčné, sušičky kondenzačné .../ a meniť ich parametre cez ethernetové pripojenie, tam  kde  miestna počítačová sieť (LAN) a Internet sú k dispozícii.

 Skontrolujte stav oleja v kompresore, separátor alebo filter.  Obdržte výstrahu pri kritických parametroch. S vaším heslom v systéme eConnect™ vy môžete meniť nastavenia a vidieť položky ako napríklad tlaky, teploty, hodiny a výstupné stavy.


Výhody

  • Vidíte až 16 kompresorov naraz
  • Vidíte celý stav systému na prvý pohľad
  • Monitorujte stav vášho celého systému stlačený vzduch odkiaľkoľvek
  • Dostávate výstrahy na základe závady alebo stavu mimo rozsahu
  • Dostávate mesačné systémové využitie 
  • Nepotrebujete źiadny špeciálny softvér  - iba internetový prehliadač

 

POŽIADAVKA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Vyplňte Vašu požiadavku na produkt alebo službu.

Nezabudnite na kontakt.

Naši pracovníci Vás budú kontaktovať.


Produkt *:
Služba:
Popis:
Meno *:
Firma *:
email *:
telefón *:
Ak ste človek, koľko je  - *
 Reklama na www.kompresory-info.sk

 

.CO.NR Free Domain
Get a free domain name like www.YourName.co.nr with the following features included: free URL redirection with cloaking, path forwarding, all meta-tags supported, kill-frame feature, NO forced ADS at all, and more.


 

Biz.ly Free Sub Domains
Provides free web hosting plan with short and free subdomain of .Biz.ly, as well as free online site builder with many cool web page templates, easy to setup blog, guestbook, photo album, visitors counter, etc.


 

Free ASP Hosting
The guide to the best free web hosting providers with reviews of their services.


Remote Picture Hosting Sites
Complete directory of the best free image hosting services that offer free remote hosting of avatars, signature images for forums and message boards, as well as to upload auction pictures, photos for auction sites, etc.