Späť

Meranie spotreby stlačeného vzduchu

Pridané: 8.1.2018 17:00:20 Počet zobrazení: 6200

08 Január 2018

Meranie spotreby stlačeného vzduchu sa ukazuje jedinou možnosťou ako navrhnúť správny výkon kompresorovej stanice.

V posledných rokoch prebieha v našom priemysle rýchla náhrada zastaraných piestových kompresorov kompresormi skrutkovými. Často sa však zabúda na to, že samotná náhrada zastaraného stroja moderným rieši problém úspory nákladov len čiastočne.
Dnes, keď je k dispozícii jemne odstupňovaná rada skrutkových kompresorov rôznych výkonností, je možné každú kompresorovú stanicu vybaviť strojmi tak, aby výroba stlačeného vzduchu bola vždy zaisťovaná strojmi s optimálnou výkonnosťou. Pre návrh kompresorovej stanice je preto potrebné poznať diagram spotreby stlačeného vzduchu.
Pri projektovaní nových prevádzok je tento diagram súčasťou projektu a zostavuje sa na základe podkladov o spotrebe stlačeného vzduchu jednotlivých zariadení s ohľadom na predpokladané straty a súbežnosť a vyťaženosť činností jednotlivých zariadení. Pri rekonštrukciách kompresorových staníc je však veľmi často skutočná spotreba stlačeného vzduchu hodnotou úplne neznámou a odhaduje sa na základe predpokladanej výkonnosti starých kompresorov. Preto by úvahy o rekonštrukcii systému stlačeného vzduchu mali začať zostavením diagramu spotreby stlačeného vzduchu, a to vrátane kvantifikácie strát v rozvodoch.
Najrýchlejšou cestou, ako potrebné informácie získať, je previesť meranie spotreby stlačeného vzduchu na výstupe z kompresorovej stanice alebo na vstupe do technológie ( napr. každej výrobnej haly ). Toto meranie sa obvykle prevádza po dobu jedného týždňa a výsledkom je séria tzv. snímkov pracovného dňa. Pre zistenie strát stlačeného vzduchu potom postačí ponechať v chode kompresorovú stanicu v čase, keď sa v podniku nepracuje. Clona na meranie spotreby stlačeného vzduchuZápis dát z merania stlačeného vzduchu

Princíp monitorovaného merania prietoku stlačeného vzduchu.

Prístroj zaznamenáva normalizovaný prietok pracovného stlačeného vzduchu podľa kalorimetrického meracieho princípu (normalizovaný prietok podľa ISO 2533, t.j. prietok pri 1013 hPa, 15 °C a 0 % r.v. Vďaka malým rozmerom meracieho senzora je pokles tlaku zanedbateľný (typický 1 mbar).
Meracia trať sa inštaluje za sušičom stlačeného vzduchu bližšie ku odberateľovi. Inštalácia pred servisnou jednotkou je taktiež možné. (Ak je pre odberateľa používaný olej, prístroj sa musí inštalovať pred lubrikátorom). V strede štítku je respiračný filter, ktorý chráni interiér krytu pred kondenzáciou. Vzhľadom na možnosť merať v obidvoch smeroch, prístroj možno použiť v kruhovom zapojení. Aktuálny smer prietoku je vyhodnotený osobitným detektorom smeru prietoku a prenášaný do PLC. Hodnoty tak možno pričítavať alebo odčítať v PLC podľa smeru prietoku.
Pre zaistenie špecifikovanej presnosti merania, sa musí dodržať nasledujúce požiadavky. - dodržať definované dĺžky na vstupe/výstupe (rovné úseky potrubia). - zaistiť konštantný prietok počas doby. Pre zníženie možného rušenia ( turbulencií) na vstupe je vhodné ho doplniť o ďalší rovný úsek “stabilizačného potrubia B “ Použitá meracia trať pre meranie prietoku stlačeného vzduchu je tvorená dvoma priamymi úsekmi potrubia v dĺžke 1,5 m - stabilizačné potrubie DN50, primárnym prvkom - kalibrovanou meracou clonou Compressed air counter s vyhodnocovacou jednotkou.
Na záznam dát je použité záznamové zariadenie s displejom. Toto riešenie zaznamenáva dlhodobo prúdový signál z prevodníkov. Záznamník sa pripája na napájacie vedenie prúdovej slučky a dlhodobo monitoruje zmeny výstupného prúdu. Namerané údaje možno na mieste merania vytlačiť pomocou IR tlačiarne alebo preniesť do PC pomocou softwaru ComSoft.
Na programovanie merania a odčítanie dát zo záznamového zariadenia sa použivá software ComSoft Profi. Meranie je spracované do písomnej formy. Namerané dáta sú uložené na CD , ktorý je súčasťou technickej správy.

Pandemické opatrenia

Firma ATSK je uzavretá do odvolania. Je nariadená práca z domu - HomeOffice. 

Kontaktujte nás mailom. Objednávky budú vybavované priebežne!

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov