Služby

Služby ATSK na www.kompresory-info.sk

SERVIS KOMPRESOROV

SERVIS KOMPRESOROV ZNAČIEK

ATSK servis kompresorov


 Vykonávame opravy a servis kompresorov, dodávame náhradné diely na kompresory piestové, skrutkové, lamelové a špirálové :

oleje pre kompresory piestové, oleje pre kompresory skrutkové, oleje pre kompresory špirálové, oleje pre kompresory lamelové, spotrebný materiál pre kompresory, ako filtre olejové, vzduchové filtre, olejové separátory , remene, tesnenia, ložiská, guferá, mazívá, hadice, poistné ventily, tlakové spínače, sacie klapky, riadiace jednotky, chladiče, motory, skrutkové bloky, piesty, piestne krúžky, válce, ojnice, koncentrické ventily, tlakové nádoby, regulátory, manometre ... od výrobcov kompresorov :

 

ORLIK

 SULLAIR

ALMIG

 ATMOS

ALUP

 SCHNEIDER

 ČKD

 DALGAKIRAN

ATLAS COPCO

 KAESER

 SAUER

 COMPAIR

 BOGE

 PRESS HAMMER

GARDNER DENVER 

FirstAir
 AERZNER  INGERSOLLRAND  GHH  HAFI
 RENNER  STENHOJ  HERTZ  FINI
       
       
       
       
       

 

Výstavba kompresorových staníc na kľúč

Zahrňuje dodávku všetkého zariadenia kompresorovej stanice( kompresory, filtre stlačeného vzduchu, sušiče stlačeného vzduchu, vzdušníky, automatické odvádzače kondenzátu, separátory oleja z kondenzátu, elektrorozvádzače, nadradený riadiaci systém, merače spotreby vzduchu, rekuperácia, chladiče, čerpadlá, expanzné nádoby, meranie a reguláciu ... ) a ich montáž vrátane vzduchotechnického potrubia a tlmičov hluku, spojovacích káblov, potrubia atd.

viac na http://www.kompresory-info.sk/sluzby/na-kluc/

Výstavba staníc chladenia na kľúč

Zahrňuje dodávku všetkého zariadenia stanice chladenia (chladiče, čerpadlá, expanzné nádoby, meranie a reguláciu ... ) a ich montáž vrátane potrubia, spojovacích káblov atd.

viac na http://www.kompresory-info.sk/sluzby/na-kluc/  


 


SLUŽBY V OBLASTI STLAČENÉHO VZDUCHU A CHLADENIA

   SLUŽBY V OBLASTI STLAČENÉHO VZDUCHU A CHLADENIA

Samostatnou činnosťou firmy ATSK je výroba a montáž zariadení súvisiacich s odvetvím stlačeného vzduchu. Výstavba samostatných vonkajších a vnútorných protihlukových krytov pre kompresory, kompresorové stanice, stanice na úpravu stlačeného vzduchu a výrobu plynov, stanice chladenia,  rozvodov stlačeného vzduchu, vzduchotechniky, pneudopravy, pneupohonov, pneumatického riadenia, dodávky a oživovanie riadiacich systémov, systémov monitorovania prevádzky  pre kompresorové stanice a stanice chladenia.
ATSK so svojimi odborníkmi zabezpečuje dodávku kompresorovej stanice od začiatku t.j. od vypracovania štúdie, reálne meranie spotreby stlačeného vzduchu a vypracovanie projektu, schválenie a odborným porovnaním a výberom typu a značky kompresora, a zabezpečenie financovania, cez stavebný dozor a výstavbu kompresorovej stanice, montáž elektrorozvodov, rozvodov vzduchu a vody, vzduchotechniky, uvedenie do prevádzky, zaškolenia obsluhy až po diaľkový monitoring zariadení v kompresorovej stanici, záručný 24 hodinový servis, dodávky náhradných a spotrebných dielov, .
Dodávame nielen kompresory /piestové, skrutkové, skrutkové bezolejové, turbokompresory/ a Rootsove dúchadlá, ale i všetky komponenty systému stlačeného vzduchu ako sú : dochladzovače, vzdušníky, sušičky, filtre, odvádzače kondenzátu, separátory olej - voda, atď. Pre Vaše potreby sme schopní zaistiť kvalitu vzduchu podľa ISO 8573,1 až do triedy 1.1.1 (vzduch pre dýchanie, potravinársky priemysel, výrobu liečiv, atď.).
 Môžeme Vám tiež ponúknuť vypracovanie štúdie Analýza systému stlačený vzduch, vrátane premerania skutočnej spotreby a skutočnej úpravy stlačeného vzduchu vo Vašom závode. Štúdia je doplnená návrhom riešenia Vašej terajšej kompresorovej stanice.
V rámci komplexnosti našich služieb vykonávame záručný a pozáručný servis všetkých nami dodávaných zariadení, ich montáž, pripojenie, revízie, generálne opravy. Vykonávame montáž rozvodov tlakového vzduchu a vody, na báze kovov zváraných, lepených alebo montovaných plastov.
Našimi zákazníkmi sú spoločnosti z mnohých priemyselných odvetví, trvalo spolupracujeme s množstvom inžinierskych a dodávateľských firiem pracujúcich v oblasti hutníckeho, strojárskeho, textilného priemyslu, chemického a procesného inžinierstva. Veríme preto, že budeme dobrými partnermi i Vašej spoločnosti. S Vašimi požiadavkami a problémami z oblasti kompresorových staníc a úpravy vzduchu sa prosím obracajte priamo na firmu ATSK v Košiciach. Naši špecialisti sú pripravení spolupracovať s Vami pri riešení Vašich konkrétnych aplikácii. Tešíme sa na spoluprácu s Vami a s Vašou firmou.

Meranie spotreby stlačeného vzduchu

Meranie spotreby stlačeného vzduchu

 Pre návrh kompresorovej stanice je potrebné poznať diagram spotreby stlačeného vzduchu.
Pri projektovaní nových prevádzok je tento diagram súčasťou projektu a zostavuje sa na základe podkladov o spotrebe stlačeného vzduchu jednotlivých zariadení s ohľadom na predpokladané straty a súbežnosť a vyťaženosť činností jednotlivých zariadení. Pri rekonštrukciách kompresorových staníc je však veľmi často skutočná spotreba stlačeného vzduchu hodnotou úplne neznámou a odhaduje sa na základe predpokladanej výkonnosti starých kompresorov. Preto by úvahy o rekonštrukcii systému stlačeného vzduchu mali začať zostavením diagramu spotreby stlačeného vzduchu, a to vrátane kvantifikácie strát v rozvodoch.


Najrýchlejšou cestou, ako potrebné informácie získať, je previesť meranie spotreby stlačeného vzduchu na výstupe z kompresorovej stanice alebo na vstupe do technológie ( napr. každej výrobnej haly ). Toto meranie sa obvykle prevádza po dobu jedného týždňa a výsledkom je séria tzv. snímkov pracovného dňa. Pre zistenie celkových strát stlačeného vzduchu,stačí ponechať v chode kompresorovú stanicu v čase, keď sa v podniku nepracuje a nie je žiaden spotrebič stlačeného vzduchu v prevádzke.

 

 viac o princípe merania v článku Meranie spotreby stlačeného vzduchu ...Meranie tlakového rosného bodu

Meranie tlakového rosného bodu

 

 Ako sa voda dostáva do stlačeného vzduchu? Ako spoľahlivo zistiť množstvo vody v stlačenom vzduchu? Ako zistiť či sušiče vzduchu pracujú správne? Neohrozuje spotrebiče stlačeného vduchu kondenzát ? Znehodnocuje kvalitu vašich výrobkov a služieb voda a kondenzát v stlačenom vzduchu? Východiskom je analýza systému stlačený vzduch - meranie tlakového rosného bodu.viac v článku Spoľahlivé meranie .... 

 

 

Odhalenie netesnosti

Netesnosti môžu byť významný zdroj zbytočnej energie v priemyselnom systéme „Stlačený vzduch“.
Niekedy sa plytvá 20 - 30 percent z výstupu kompresora. V USA sa odhaduje, že straty spôsobené netesnosťami sú 20 percent z celkového množstva výrobnej kapacity kompresorov na stlačený vzduch.

Niekedy sa plytvá 20 - 30 percent z výstupu kompresora. V USA sa odhaduje, že straty spôsobené netesnosťami sú 20 percent z celkového množstva výrobnej kapacity stlačeného vzduchu.

Viac v článku Netesnosti v systéme stlačený vzduch.

Je dôležité zistiť množstvo unikajúceho stlačeného vzduchu / zisťujeme ho pri analýze systému stlačený vzduch - meraním spotreby stlačeného vzduchu, ale je dôležité zistiť, kde sa tieto úniky nachádzajú.

Na zistenie únikov stlačeného vzduchu zo systému stlačený vzduch ATSK využíva certifikovaný detektor netesností BEKO.

Princíp detekcie netesností v systéme stlačený vzduch. 

Tam, kde stlačený vzduch uniká, vzniká  trenie  medzi molekulami plynu a stenou rúrky. Toto trenie produkuje vysoko - frekvenčný ultrazvuk nepočuteľný pre ľudské ucho.

Detektor netesnosti poúžívaný v ATSK  registruje ultrazvuk, zmení ho do počuteľného zvuku a indikuje zvuk z netesností  aj opticky. Pri tomto meraní sú registrované  iba tie zvuky, ktoré vznikajú  v prípade prenikania stlačeného vzduchu cez netesnosť. Presné umiestnenie úniku stlačeného vzduchu je taktiež možné identifikovať aj v prevádzke,  kde je priemyselný hluk. 

Detektor netesností a detekci netsností v systéme stlaený vzduch

Detekcia netesností pomocou detektora BEKO odhalí straty v systéme stlačený vzduch na spojoch v rozvodoch zváraných, lepených či šróbových, na armatúrach, pneumatických vacoch, ventiloch, rýchlospojkách, hadiciach, na rozvádzačoch, kohútoch, filtroch, úpravných jednotkách, v pneumatickom príslušenstve, multiplikátoroch, či na pneumatickom náradí a na spotrebičoch stlačeného vzduchu. 

Netesnosti v systéme stlačený vzduch = úník zisku.

Odhalenie netesností  je dôležitým bodom v analýze systému stlačený vzduch a následné ich odstránenie vedie k značným úsporam energie a tým zníženiu nákladov nielen na elektrickú energiu, ale aj opravy a servis  kompresorov a zariadení na úpravu stlačeného vzduchu. To všetko vedie k zvýšeniu zisku vo vašej firme.

Čistenie potrubia

Čistenie potrubia

Metóda PSI je schopná z potrubí vytlačiť usadeniny prachového typu, kaly, mechanické nečistoty a čiastočne hrdzu a vodný kameň. Tento spôsob čistenia je veľmi efektívny jednak na riešenie existujúcich problémov, ale hlavne ako prevencia, aby k problémovým situáciám vôbec nedochádzalo. Preventívne čistenie vychádza cenovo a časovo najvýhodnejšie a čo je najdôležitejšie, predchádza sa ním vzniku problémov spojených so zanášaním potrubných systémov nečistotami.

Výstavba protihlukových krytov

Výstavba protihlukových krytov Vonkajší zateplený protihlukový kryt s ventilátorom a vyhrievaním zabezpečujúci optimálnu teplotu pre umiestnené zariadenie v letnom aj zimnom období. Kryt je vybavený rozvádzačom, osvetlením, chladením, ohrievaním, vetraním a je uzamykateľný . Kryt sa upevňuje na rovnú betonovú plochu. Kryt je možné prispôsobiť špecifickým podmienkam umiestnenia /vchod, výstup, umiestnenie tlakovej nádoby, vetranie/.

Rozvody stlačeného vzduchu, vákua, vody

Rozvody stlačeného vzduchu, vákua, vody

Rozvod stlačeného vzduchu a chladiacej vody pod zemou FAURECIA HLOHOVEC

Rozvod stlačeného vzduchu a vákua FAURECIA Košice

Rozvod stlačeného vzduchu a chladiacej vody pod zemou FAURECIA Hlohovec

Rozvody stlačeného vzduchu, kondenzátu z kompresorových staníc, rozvody chladiacej vody, rozvody vákua prevádzame z nasledujúcich materiálov : oceľ, plast, meď, nerez.
Monitoring systému stlačený vzduch

Vy potrebujete a očakávate nástroj na moderné sledovanie Vášho systému stlačený vzduch. Náš System Management tieto riešenia dodáva. eConnect™  systém monitoring - monitorovanie systému stlačený vzduch

Surfujte vo vašom systém stlačený vzduch, v kompresore, sušičke, generátoroch atď. odkiaľkoľvek na svete. S eConnect™ to je tak jednoduché ako prehľadávanie webu a lacné ako základný mesačný servis pre mobilný telefón.

 Monitorujte, menežujte …šetrite peniaze. eConnect™ je pomôcka pre údržbu systému stlačený vzduch a jeho optimalizáciu. Určite diagnózu poruchy pre každý kompresor na vašom poschodí, či ste mimo pracoviska, či idete po ulici alebo ste v centre mesta. Zmenšite nečakaný prestoj a ušetrite peniaze - eConnect™ sa tak môže zaplatiť len za jeden rok.


Potrebujete stiahnúť e-mail? Potom skontrolujte konštantné parametre vášho systému stlačený vzduch, zatiaľ čo sťahujete emaily. Počítač, internetový prehliadač, a ethernetové pripojenie je váš lístok k riadeniu vášho systému stlačený vzduch vzdialene. Verte tomu.

 

Nechajte nás hovoriť technicky. eConnect™ je procesor s vsadeným firemným softvérom schopným pripojiť všetky zariadenia systému stlačený vzduch Sullair vybavené Supervisor Controller™ / kompresory, sušičky adsorbčné, sušičky kondenzačné .../ a meniť ich parametre cez ethernetové pripojenie, tam kde miestna počítačová sieť (LAN) a Internet sú k dispozícii.Skontrolujte stav oleja v kompresore, separátor alebo filter. Obdržte výstrahu pri kritických parametroch. S vaším heslom v systéme eConnect™ vy môžete meniť nastavenia a vidieť položky ako napríklad tlaky, teploty, hodiny a výstupné stavy.

 

 

Výhody

  • Vidíte až 16 kompresorov naraz
  • Vidíte celý stav systému na prvý pohľad
  • Monitorujte stav vášho celého systému stlačený vzduch odkiaľkoľvek
  • Dostávate výstrahy na základe závady alebo stavu mimo rozsahu
  • Dostávate mesačné systémové využitie
  • Nepotrebujete źiadny špeciálny softvér - iba internetový prehliadač

 

 

 

Rýchly kontakt

Kontrolný kód

i
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov