Merania

Meranie spotreby stlačeného vzduchu

Meranie spotreby stlačeného vzduchu

 Pre návrh kompresorovej stanice je potrebné poznať diagram spotreby stlačeného vzduchu.
Pri projektovaní nových prevádzok je tento diagram súčasťou projektu a zostavuje sa na základe podkladov o spotrebe stlačeného vzduchu jednotlivých zariadení s ohľadom na predpokladané straty a súbežnosť a vyťaženosť činností jednotlivých zariadení. Pri rekonštrukciách kompresorových staníc je však veľmi často skutočná spotreba stlačeného vzduchu hodnotou úplne neznámou a odhaduje sa na základe predpokladanej výkonnosti starých kompresorov. Preto by úvahy o rekonštrukcii systému stlačeného vzduchu mali začať zostavením diagramu spotreby stlačeného vzduchu, a to vrátane kvantifikácie strát v rozvodoch.


Najrýchlejšou cestou, ako potrebné informácie získať, je previesť meranie spotreby stlačeného vzduchu na výstupe z kompresorovej stanice alebo na vstupe do technológie ( napr. každej výrobnej haly ). Toto meranie sa obvykle prevádza po dobu jedného týždňa a výsledkom je séria tzv. snímkov pracovného dňa. Pre zistenie celkových strát stlačeného vzduchu,stačí ponechať v chode kompresorovú stanicu v čase, keď sa v podniku nepracuje a nie je žiaden spotrebič stlačeného vzduchu v prevádzke.

 

 viac o princípe merania v článku Meranie spotreby stlačeného vzduchu ...Meranie tlakového rosného bodu

Meranie tlakového rosného bodu

 

 Ako sa voda dostáva do stlačeného vzduchu? Ako spoľahlivo zistiť množstvo vody v stlačenom vzduchu? Ako zistiť či sušiče vzduchu pracujú správne? Neohrozuje spotrebiče stlačeného vduchu kondenzát ? Znehodnocuje kvalitu vašich výrobkov a služieb voda a kondenzát v stlačenom vzduchu? Východiskom je analýza systému stlačený vzduch - meranie tlakového rosného bodu.viac v článku Spoľahlivé meranie .... 

 

 

Odhalenie netesnosti

Netesnosti môžu byť významný zdroj zbytočnej energie v priemyselnom systéme „Stlačený vzduch“.
Niekedy sa plytvá 20 - 30 percent z výstupu kompresora. V USA sa odhaduje, že straty spôsobené netesnosťami sú 20 percent z celkového množstva výrobnej kapacity kompresorov na stlačený vzduch.

Niekedy sa plytvá 20 - 30 percent z výstupu kompresora. V USA sa odhaduje, že straty spôsobené netesnosťami sú 20 percent z celkového množstva výrobnej kapacity stlačeného vzduchu.

Viac v článku Netesnosti v systéme stlačený vzduch.

Je dôležité zistiť množstvo unikajúceho stlačeného vzduchu / zisťujeme ho pri analýze systému stlačený vzduch - meraním spotreby stlačeného vzduchu, ale je dôležité zistiť, kde sa tieto úniky nachádzajú.

Na zistenie únikov stlačeného vzduchu zo systému stlačený vzduch ATSK využíva certifikovaný detektor netesností BEKO.

Princíp detekcie netesností v systéme stlačený vzduch. 

Tam, kde stlačený vzduch uniká, vzniká  trenie  medzi molekulami plynu a stenou rúrky. Toto trenie produkuje vysoko - frekvenčný ultrazvuk nepočuteľný pre ľudské ucho.

Detektor netesnosti poúžívaný v ATSK  registruje ultrazvuk, zmení ho do počuteľného zvuku a indikuje zvuk z netesností  aj opticky. Pri tomto meraní sú registrované  iba tie zvuky, ktoré vznikajú  v prípade prenikania stlačeného vzduchu cez netesnosť. Presné umiestnenie úniku stlačeného vzduchu je taktiež možné identifikovať aj v prevádzke,  kde je priemyselný hluk. 

Detektor netesností a detekci netsností v systéme stlaený vzduch

Detekcia netesností pomocou detektora BEKO odhalí straty v systéme stlačený vzduch na spojoch v rozvodoch zváraných, lepených či šróbových, na armatúrach, pneumatických vacoch, ventiloch, rýchlospojkách, hadiciach, na rozvádzačoch, kohútoch, filtroch, úpravných jednotkách, v pneumatickom príslušenstve, multiplikátoroch, či na pneumatickom náradí a na spotrebičoch stlačeného vzduchu. 

Netesnosti v systéme stlačený vzduch = úník zisku.

Odhalenie netesností  je dôležitým bodom v analýze systému stlačený vzduch a následné ich odstránenie vedie k značným úsporam energie a tým zníženiu nákladov nielen na elektrickú energiu, ale aj opravy a servis  kompresorov a zariadení na úpravu stlačeného vzduchu. To všetko vedie k zvýšeniu zisku vo vašej firme.

Rýchly kontakt

Pandemické opatrenia

Firma ATSK je uzavretá do odvolania. Je nariadená práca z domu - HomeOffice. 

Kontaktujte nás mailom. Objednávky budú vybavované priebežne!

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov