Na kľúč

Výstavba kompresorových staníc a staníc chladenia na kľúč


Predprojektová príprava

Predprojektová príprava
Zahrňuje predovšetkým presnú analýzu systému "Stlačený vzduch" , špecifikáciu spotreby stlačeného vzduchu a stanovenie požadovanej kvality stlačeného vzduchu pre spotrebiče podľa ISO 8573-1 ale aj rozsahu tlaku stlačeného vzduchu pre koncové zariadenia. Tiež je nevyhnutné stanoviť vplyv diela na životné a pracovné prostredie, hlavne požadovanú hlučnosť kompresorovej stanice a stupeň filtrácie kondenzátu zo stlačeného vzduchu. Je stanovený spôsob využitia odpadového tepla a satia a filtrácie chladného vzduchu pre chladenie kompresorov.

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia Zahrňuje projektovú dokumentáciu stavebnú (hlavne riešenie kábelových a potrubných kanálov v podlahe, prestupy vzduchotechnických potrubí stenami) projektovou dokumentáciu strojnú (výpočet a návrh potrubných tras s dôrazom na minimálne tlakové straty v potrubí) projektovú dokumentáciu časti elektro (návrh elektrorozvádzača vrátane pripojení všetkých elektrospotrebičov v kompresorovej stanici, nadradený riadiaci systém) časť vzduchotechnickú (výpočet tlmičov hluku satia a výstupu chladiaceho vzduchu, návrh dopravných ventilátorov, návrh vzduchotechnického potrubia), časť merania a regulácie (obsahuje meranie zákazníkom požadovaných veličín), napríklad množstvo spotrebovaného stlačeného vzduchu, teplota a tlak stlačeného vzduchu, tlakový rosný bod, obsah zostatkového oleja v stlačenom vzduchu a výstupy požadovaných veličín na riadiaci a monitorovací systém zákazníka.

Dodávka a montáž stanice

Dodávka a montáž stanice

Zahrňuje dodávku všetkého zariadenia kompresorovej stanice, resp. stanice chladenia ( kompresory, filtre stlačeného vzduchu, sušiče stlačeného vzduchu, vzdušníky, automatické odvádzače kondenzátu, separátory oleja z kondenzátu, elektrorozvádzače, nadradený riadiaci systém, merače spotreby vzduchu ... ) a ich montáž vrátane vzduchotechnického potrubia a tlmičov hluku, spojovacích káblov, potrubia atd. Rozvody stlačeného vzduchu a kondenzátu prevádzame z nasledujúcich materiálov : oceľ, plast, meď, nerez.
Odovzdanie kompresorovej stanice

Odovzdanie kompresorovej stanice

Zákazník obdrží projektovú dokumentáciu skutočného prevedenia diela, prevádzkový predpis kompresorovej stanice, návody k použitiu a ďalšiu predpísanú dokumentáciu ( certifikát, prehlásenie o zhode... ) ku všetkému zariadeniu kompresorovej stanice vrátane revíznych správ.

Kompletný návrh, dodávka a montáž pneumatických celkov

Kompletný návrh, dodávka a montáž pneumatických celkov

Podľa požiadavky zákazníka navrhneme pneumatickú schému, navrhneme vhodné pneumatické prvky, ktoré inštalujeme do uzavierateľnej panelovej skrinky.
Po uvedení do prevádzky a zaškolení obsluhy predávame dokumentáciu k pneumatickému ovládaciemu panelu vrátane certifikátu prehlásenia o zhode. V prípade inštalácie elektricky ovládaných pneumatických prvkov je súčasťou dokumentácie i východzia správa elektro.

Servis kompresorov

Servis  kompresorov

Zaisťujeme autorizovaný servis na všetky nami predávané kompresory počas celej životnosti zariadenia. Pri výmene kompresorov zabezpečíme ekologickú likvidáciu starých kompresorov.

Základné sady náhradných dielov na kompresory sú vždy k dispozícii na sklade v Košiciach.


Zaisťujeme servis i ostatných skrutkových a piestových kompresorov, zariadení na úpravu stlačeného vzduchu, priemyselných chladičov.

 

Rýchly kontakt

Pandemické opatrenia

Firma ATSK je uzavretá do odvolania. Je nariadená práca z domu - HomeOffice. 

Kontaktujte nás mailom. Objednávky budú vybavované priebežne!

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov