Analýza systému

Analýza systému „Stlačený vzduch“

Analýza systému „Stlačený vzduch“

Použitie systémových metód analýzy systému " Stlačený vzduch " zahrňuje :

- analyzovať aktuálne podmienky a základné prevádzkové parametre

- určiť potreby terajšieho ale aj budúceho výrobného procesu

- zhromaždenie a analýza technických dát a určenie pracovných cyklov

- zhodnotenie alternatívnych návrhov a zlepšení

- určenie technicky a ekonomicky najvýhodnejších riešení, so zreteľom na podsystémy

- zavedenie týchto riešení

- zhodnotenie riešenia z pohľadu spotreby energie, prevádzkových nákladov a celkovej ekonomiky

- pokračovanie v monitorovaní systému Stlačený vzduch

- ďalšia optimalizácia pre dosiahnutie maximálnej účinnosti systému Stlačený vzduch

 

Naším cieľom je :

- zredukovať spotrebu energie kompresorov a zariadení ná úpravu stlačeného vzduchu

- zredukovať náklady na opravy kompresorov a zariadení ná úpravu stlačeného vzduchu
- zlepšiť spoľahlivosť systému STLAČENÝ VZDUCH
- zvýšiť produktivitu celého systému
- zredukovať neplánované odstávky výroby

 Začíname analýzou existujúceho systému " Stlačený vzduch " resp. niekoľkými návrhmi nového systému. Meranie spotreby stlačeného vzduchu a meranie tlakového rosného bodu pri existujúcom systéme je jednou z analýz ako zistiť skutočnú spotrebu stlačeného vzduchu, straty ale aj ako ovplyvniť účty za elektrinu.

Z takýchto analýz potom vyplývajú odporúčania pre výber, inštaláciu, umiestnenie a údržbu celého systému " Stlačený vzduch " - kompresory, vzduchotechnika, chladenie, rekuperácia tepla, dochladzovače, filtre, kondenzačné sušiče, adsorbčné sušiče, tlakové nádoby, odvádzače kondenzátu, separátory olej voda, rozvody vzduchu, armatúry, hadice, pneumatické prvky, pneumatické náradie, pneumatické pohony ...

Analýza systému Chladená voda

Analýza systému Chladená voda

Použitie systémových metód analýzy systému " Chladená voda" zahrňuje :

- analyzovať aktuálne podmienky a základné prevádzkové parametre

- určiť potreby terajšieho ale aj budúceho výrobného procesu

- zhromaždenie a analýza technických dát a určenie pracovných cyklov

- zhodnotenie alternatívnych návrhov a zlepšení

- určenie technicky a ekonomicky najvýhodnejších riešení, so zreteľom na podsystémy

- zavedenie týchto riešení

- zhodnotenie riešenia z pohľadu spotreby energie, prevádzkových nákladov a celkovej ekonomiky

- pokračovanie v monitorovaní systému Chladená voda - ďalšia optimalizácia pre dosiahnutie maximálnej účinnosti systému Stlačený vzduch

 

Naším cieľom pri analýze chladiacej vody je :

- zredukovať spotrebu energie priemyselných chladičov a zariadení ná úpravu chladenej vody

- zredukovať náklady na opravy chladičov , čerpadiel a zariadení ná úpravu chladenej vody
- zlepšiť spoľahlivosť systému CHLADENÁ VODA
- zvýšiť produktivitu celého szstému CHLADENÁ VODA
- zredukovať neplánované odstávky výroby spôsobené výpadkom, resp. nedostatočným výkonom systému CHLADENÁ VODA

 
Vždy začíname analýzou existujúceho systému " CHLADENÁ VODA" resp. niekoľkými návrhmi nového systému. Meranie výkonu chladičov  a meranie teplotného rozdielu na vstupe a výstupe z chladičov  pri existujúcom systéme je jednou z analýz ako zistiť skutočnú potrebu chladenia, straty ale aj ako ovplyvniť účty za elektrinu.

Z takýchto analýz potom vyplývajú odporúčania pre výber, inštaláciu, umiestnenie a údržbu celého systému " Chladiacej vody " - chladičov, chilerov  čerpadiel, dochladzovačov, chladicich veží, tlakových nádob,  rozvodov vody, armatúr, úpravy chadiacej vody... 

Rýchly kontakt

Pandemické opatrenia

Firma ATSK je uzavretá do odvolania. Je nariadená práca z domu - HomeOffice. 

Kontaktujte nás mailom. Objednávky budú vybavované priebežne!

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov