Čistenie potrubia

Čistenie potrubia - Stlačený vzduch .

Názov diela: Čistenie potrubia - Stlačený vzduch.


Zadanie: Potrubia sušeného tlakového vzduchu
Materiál: oceľ, trieda 12 022.1
Rozmer: vnútorný priemer 36,8 mm – dĺžka približne 60 m
vnútorný priemer 28,5 mm – dĺžka približne 600 m
vnútorný priemer 16,1 mm – dĺžka približne 300 m

Stav pred čistením: Rozvody stlačeného vzduchu sú v prevádzke od 08/2005. Asi po roku prevádzky došlo k vnútornej korózii potrubia vzduchu, pravdepodobne výpadkom prevádzky sušičky vzduchu. Tým došlo k vnútornej korózii, čo spôsobuje problémy na odberovom zariadení, ktoré je súčasťou systému riadenia.

Obrázky 1 a 2 ukazujú najviac znečistené potrubia pred čistením. Z obidvoch obrázkov vidno, že potrubia sú vo veľmi zlom stave a stupeň zanesenia koróziou je veľmi vysoký.

Čistenie potrubia - Stlačený vzduch.
Obrázok č. 1: Prierez hlavného potrubia pred čistením

Čistenie potrubia stlačeného vzduchu.
Obrázok č. 2: Prierez hlavného potrubia pred čistením

Popis práce: Čistenie metódou PSI-pelety, niekoľkonásobné čistenie štandardnými, spojnicovými a abrazívnymi peletami o priemere 16 až 40 mm. Princípom čistenia je prestreľovanie peliet potrubným systémom až do dosiahnutia požadovanej čistoty rúr. Čistiace pelety majú priemer o cca 20% väčší, ako je vnútorný priemer potrubia, čím sa dosahuje pomerne vysoký účinný tlak na steny rúr. Tento tlak pôsobí rovnomerne, čo je dôležité hlavne v ohyboch a kolenách, kde dochádza k zvýšenému usadzovaniu nečistôt. Ukážka pelety v potrubí je na obrázku č. 3.

Čistenie potrubia stlačeného vzduchu.
Obrázok č. 3: Spojnicová peleta v potrubí tlakového vzduchu


Úlohou bolo prečistiť rozvod tlakového vzduchu ktorý pozostával z centrálneho potrubia s vnútorným priemerom 28,5 a 36,8 mm a na neho napojených kratších potrubí (s prípadnými ďalšími vetveniami) s vnútorným priemerom 16 mm.

Centrálne potrubie bolo napojené na vzdušník nerozoberateľnými armatúrami a končilo zúženým potrubím. Z týchto dôvodov bolo potrebné prerezať potrubie na začiatku trasy, ako aj na dvoch miestach vetvenia. Na čistenie centrálneho potrubia boli použité štandardné, spojnicové a abrazívne pelety s priemerom 33 a 40 mm a ako médium bol použitý rozvod tlakového vzduchu.

Na čistenie tenších potrubí boli použité abrazívne pelety 16 a 18 mm. Tenké potrubia sa čistili bez ďalšieho rezania potrubí s výnimkou konca hlavného potrubia o priemere 16 mm (asi 20 metrov pred jeho vyústením na streche posledného zásobníka. U prvých dvoch odbočiek od hlavnej trasy prebiehalo čistenie bez problémov. V prípade ďalších odbočiek z hlavnej trasy sa pelety zasekávali. Mohlo to byť spôsobené buď zvyškami po zvaroch alebo podstatným zúžením priemeru potrubí v ohyboch. Ak by bolo možné tieto potrubia rozrezať, dokázali by sme tento problém presnejšie lokalizovať. Bez tejto možnosti sme potrubia prečistili z oboch strán od ústia až po nepriechodné miesto. Ak potrubie o rôznych priemeroch na začiatku a konci nebolo rozpojiteľné podľa požiadaviek, čistenie sa dalo uskutočniť len zo strany užšieho priemeru.

Čistiace práce boli robené tak dlho, až boli čistiace pelety na výstupe z potrubia výrazne čistejšie ako pri začiatku čistenia. Vzhľadom na veľmi vysoký stupeň znečistenia pred čistením tomu zodpovedá aj vysoká spotreba čistiacich peliet.

Typickou ukážkou postupnosti čistenia je Obrázok 4. Prvá peleta vľavo bola prestrelená ako prvá. Nečistoty boli peletou nielen vytlačené, ale aj absorbované do celého objemu. Vidno to na druhej pelete (druhá zľava), kde je prakticky celý objem zanesený špinou. Ďalšie prestrelené pelety (postupne zľava doprava) vychádzali čistejšie a čistejšie.

Čistenie potrubia stlačeného vzduchu
Obrázok č. 4: Pelety prestrelené 18-mm potrubím

Čistejšie, respektíve kratšie časti potrubí vyžadovali v priemere asi 10 prestrelení, v prípade dlhších potrubí (najmä hlavná trasa) sa čistilo asi 25-násobne.

V niektorých častiach potrubného systému dochádzalo k natrhnutiu, prípadne až k roztrhnutiu čistiacich peliet. Toto pravdepodobne nasvedčuje situácii, keď po zváraní ostanú v miestach zvarov rôzne formy zatečení. Ak sa potrubím prepravujú kvapalné médiá (hlavne hustejšie), táto situácia môže zapríčiňovať rôzne problémy. Ak potrubím prechádza iba vzduch (tento prípad), nemali by nastať žiadne komplikácie. Príklad natrhnutia peliet je na Obrázku č. 5.


Obrázok č. 5: Pelety, ktoré vyšli natrhnuté v dôsledku výčnelkov v potrubí

Stav po čistení: Čistenie metódou PSI úspešne vytlačilo nánosy nečistôt - prach, čiastočky hrdze a menšie mechanické nečistoty, čo by sa malo prejaviť na zlepšenej funkčnosti daného systému. Ukážky stavu po prvých prestreleniach sú na Obrázku 6. Je zrejmé, že po prvých prestrelených peletách v potrubí ešte ostalo značné množstvo nečistôt (hlavne prachových).

Čistenie potrubia stlačeného vzduchu
Obrázok č. 6: Potrubie po prestrelení prvou peletou

Obrázok 7 ukazuje rúru na konci čistenia. Metóda PSI je schopná z potrubí vytlačiť usadeniny prachového typu, kaly, mechanické nečistoty a čiastočne hrdzu a vodný kameň. Tento spôsob čistenia je veľmi efektívny jednak na riešenie existujúcich problémov, ale hlavne ako prevencia, aby k problémovým situáciám vôbec nedochádzalo. Preventívne čistenie vychádza cenovo a časovo najvýhodnejšie a čo je najdôležitejšie, predchádza sa ním vzniku problémov spojených so zanášaním potrubných systémov nečistotami.


Čistenie potrubia stlačeného vzduchu
Obrázok č. 7: Potrubie po niekoľkonásobnom prečistení

Odporúčania: Metóda PSI sa javí ako vhodný spôsob čistenia tohto systému. V ďalšom postupe odporúčame hlavne pravidelnosť, pri ktorej sa odsleduje najvhodnejší interval, v ktorom bude potrebné tieto potrubia pravidelne čistiť. Na základe našich skúseností s podobnými systémami odporúčame toto čistenie uskutočniť dvakrát ročne. Samozrejme, že systémy PSI sú vhodné aj na čistenie iných rúr a potrubí s použitím v energetike, výrobných procesoch, vodohospodárstve, prípadne iných oblastiach, kde sú priemery potrubí od 4 do 150 mm.

 

POŽIADAVKA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Vyplňte Vašu požiadavku na produkt alebo službu.

Nezabudnite na kontakt.

Naši pracovníci Vás budú kontaktovať.


Rýchly kontakt

Pandemické opatrenia

Firma ATSK je uzavretá do odvolania. Je nariadená práca z domu - HomeOffice. 

Kontaktujte nás mailom. Objednávky budú vybavované priebežne!

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov