Projekt

ATSK PROJEKTY

ATSK PROJEKTY

 

Pre projektantov, projekčné firmy ponúkame

Typové projekty kompresorových staníc , staníc na výrobu dusíka v elektronickej forme

Výkresy kompresorov, filtrov, sušičov, separátorov, odvádzačov , dúchadiel, generátorov dusíka, pneumatických prvkov tlakových nádob v elektronickej podobe

Poradenstvo v oblasti Systému stlačený vzduch, výroba dusíka

Analýza súčasného stavu systému stlačený vzduch, výroba dusíka, spojená s meraním spotreby stlačeného vzduchu a tlakovým rosným bodom a návrh riešenia kompresorovej stanice, stanice na úpravu stlačeného vzduchu alebo výroby dusíka.

Výpočet veľkosti kompresora, dúchadla, sušiča, tlakovej nádoby, generátora dusíka

Výpočet návratnosti inevestícii /napr. pri kompresoroch s plynulou reguláciou výkonu, pri rekuperácii tepla pri kompresorových staniciach, pri náhrade fľiaš s dusíkom generátorm dusíka a podobne./

 

Pre koncových užívateľov

Projekt pre stavebné povolenie

Náš projektant vypracuje projekt pre stavebné povolenie v súlade s vypracovanými dokumentami v predprojektovej príprave. Projekt rieši na výkrese situácie stavby v zmysle požiadaviek Stavebného zákona .
 

V prípade pripomienok projektant prepracuje pripomienkované časti projektu tak, aby stavebný úrad mohol vydať stavebné povolenie
 

Projekt realizačný

Tento projekt rieši stavbu v podrobnostiach, jednoznačne určuje statické,  konštrukčné, materiálové a kvalitatívne riešenie stavby. Realizačný projekt je členený na jednotlivé profesie výkresy sú  v mierke 1:50 (popr. 1:25, 1:10), vrátane technických správ a výkazov materiálov.

Súčasťou tohoto projektu je podrobný rozpočet celkových nákladov stavby a  výkaz výmer, ktorý slúži ako podklad pre zadávanie súťažných podmienok pre výber dodávateľa stavby, alebo pre výber jednotlivých subdodávok, či pre zakúpenie konkrétnych stavebných materiálov.

Podrobný rozpočet celkových nákladov stavby slúži investorovi na vytvorenie konkrétneho obrazu o celkových nákladoch na realizáciu stavby.

 

Projekt skutočného vyhotovenia

 

 Po zrealizovaní stavby  investor potrebuje od nášho projektanta aj projekt skutočného vyhotovenie stavby, a to najmä vtedy, keď sa projektové riešenie na stavbe zrealizovalo inak a stavebný úrad požaduje dokumentáciu tohto riešenia.

Rýchly kontakt

Pandemické opatrenia

Firma ATSK je uzavretá do odvolania. Je nariadená práca z domu - HomeOffice. 

Kontaktujte nás mailom. Objednávky budú vybavované priebežne!

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov