Teória

Teória o kompresoroch na kompresory - info

Vedeli ste, že ...

Vedeli ste, že ...


... stlačený vzduch vyrobený skrutkovým kompresorom a upravený úpravou stlačeného vzduchu je až 10,000 krát čistejší ako vzduch, ktorý my dýchame?

... v nasýtených podmienkach pre každé zníženie teploty vzduchu o 15°C, je zníženie obsahu vodnej pary až o 50%?

... pre každé zvýšenie prevádzkovej teploty kompresora o 15°C nad 85°C sa znižuje životnosť oleja o 50%?

... stlačený vzduch je používaný vo všetkých odvetviach priemyslu

... stlačený vzduch je často považovaný za štvrtú energiu /elektrina, voda, plyn/ v mnohých zariadeniach 

... až 94% energie z vytvoreného tepla vzduchom chladeného rotačného kompresora môže byť obnovených k tomu, aby vykonávalo inú prácu ako teplo alebo teplá voda?

... 100kW vzduchový kompresor stojí až do 2.500.000,- Sk ročne v nákladoch na energiu ? A až do 50% z toho je zbytočných? Pri 3Sk/kWh, 24/7/50 týždňov ročne.)

... netesnosť vo vzduchovom systéme stojaca 3.000,-Sk/ročne nie je pociťovaná ani počuteľná?

... netesnosť vo vzduchovom systéme stojaca 10.000,-Sk/ročne môže byť pociťovaná, ale nie počuteľná?

... netesnosť vo vzduchovom systéme stojaca 20.000,-Sk/ročne môže byť pociťovaná aj počuteľná?

...  pokles tlaku v systéme stlačený vzduch môže byť minimalizovaný tak, že rozvod stlačeného vzduchu v prevádzke bude zokruhovaný namiesto uzatvoreného?


...  pokles tlaku v systéme stlačený vzduch môžeme minimalizovať správnym výberom priemeru potrubia rozvodu stlačeného vzduchu?


...  pokles tlaku v systéme stlačený vzduch môžeme minimalizovať správnym výberom armatúr, kolien, ohybov, kohútov atď ?

 

...  vo vzdialenosti 5m od kompresora sa úroveň hlučnosti kompresora znižuje o 12 dB(A) ?

 

...  zníženie hladiny hluku o 10 dB (A) vnímame ako zníženie len  o polovicu ?

 

...  správne nadimenzovaný vzdušník redukuje náklady na prevádzku  kompresora ?

 ...  kompresor pri chode naprázdno spotrebováva 25-35 % z celkového príkonu kompresora, aj keď nevýraba žiaden stlačený vzduch ?

 

...  normálový meter kubický stlačeného vzduchu je normou ISO 2533 definovaný pri podmienkach : tlak = 1.01325 bar, vlhkosť vzduchu = 0%, teplota = 15°C a že sa s meniacimi podmienkami objem stlačeného vzduchu mení ?  

 

...  v jednej smene /8 hodín/, pri výkone kompresora 1000m3/h a tlaku 10 bar, vlkosti vzduchu 60% a teplote okolia 30°C  vyrobí kompresor celkom 140 l kondenzátu ?

 

...  ak je z kompresorovej stanice odvedené málo tepla je ohrozená prevádzková bezpečnosť kompresorovej stanice ?

 

... že návrh priemeru potrubia stlačeného vzduchu závisí na objemovej rýchlosti toku, prevádzkovom tlaku, dĺžke rozvodov a na ekonomicky priijateľnom poklesu tlaku v rozvodoch ?  

 

... investícia na kúpu nového kompresora tvorí iba 12% z celkových nákladov počas životnosti kompresora ?

 

... prevádzkové náklady ako sú servis a opravy kompresora počas životnosti dosiahnu hodnotu nového kompresora, ale je to iba 12 % z celkových nákladov ?

 

... náklady na energiu dosiahnu počas životnosti kompresora až 76% z celkových nákladov na výrobu stlačeného vzduchu ?

 

... ak chcete vedieť viac, stačí nás  kontaktovať ? 

 

 Systém STLAČENÝ VZDUCH

 Pod pojmom stlačený vzduch myslime nasávaný atmosférický vzduch stlačený zariadením na to určeným. Stlačený vzduch je forma energie, ktorá sa používa na pohon pneumatického náradia, pneumatických prvkov alebo na vykonávanie inej práce.

 

Systém stlačený vzduch

 

Obrázok : Systém STLAČENÝ VZDUCH

kompresory skrutkové - vzduchový filter, skrutkový blok, motor, chladič, separátor oleja, riadiaci systém, protihlukový kryt ...

kondenzačný sušič

filtrácia stlačeného vzduchu

odvod kodenzátu

zásoba stlačeného vzduchu - tlaková nádoba - vzdušník

rozvody stlačeného vzduchu

úpravné jednotky - filter regulátor olejovač

pneumatické náradie - pneumatické prvky

 

Systém stlačený vzduch to je :

  1. Výroba stlačeného vzduchu
  2. Úprava stlačeného vzduchu
  3. Zásoba stlačeného vzduchu
  4. Distribúcia stlačeného vzduchu
  5. Likvidácia kondenzátu
  6. Spotrebiče stlačeného vzduchu

Výroba stlačeného vzduchu

 

Úprava stlačeného vzduchu

 
Zásoba stlačeného vzduchu

 
Distribúcia stlačeného vzduchu

 


Likvidácia kondenzátu


Spotrebiče stlačeného vzduchu 

Systém stlačený vzduch

Systém stlačený vzduch

 

Stránka www.kompresory-info.sk je určená pre užívateľov stlačeného vzduchu a poskytovateľov stlačeného vzduchu, aby zlepšili prevádzkovú účinnosť a spoľahlivosť nainštalovaných systémov výroby a úpravy stlačeného vzduchu.

 

Systém "Stlačený vzduch" je veľmi užitočná a cenná vec, ktorá musí byť nastavená tak, aby optimalizovala celkovú charakteristiku výrobného systému.
Stlačený vzduch je používaný vo všetkých odvetviach priemyslu. Je často považovaný za štvrtú energiu /elektrina, voda, plyn/ v mnohých zariadeniach. Takmer každá priemyselná prevádzka od malých remeselných dielni až po jadrové elektrárne má nejaký typ systému " Stlačený vzduch " .

Kompresory - info je nástroj, aby užívateľom zaistil spôsob ako redukovať prevádzkové náklady na výrobu stlačeného vzduchu, náklady pridružené, vyplývajúce z používania stlačeného vzduchu a zlepšil spoľahlivosť celého systému "Stlačený vzduch". Systém, ktorý začína vstupom vzduchu do kompresoru cez filter a končí vzduchovým náradím, pneumatickým valcami a prvkami.

Kompresory - info sú informácie, rady a odporúčania, ktorých realizáciou je možné dosiahnuť vrcholný výkon a spoľahlivosť systému "Stlačený vzduch" za najnižšie prevádzkové náklady.


Naším cieľom je :

 - zredukovať energiu a náklady na opravy 
 - zlepšiť spoľahlivosť systému
 - zvýšiť produktivitu 
 - zredukovať neplánované odstávky výroby Začíname analýzou existujúceho systému " Stlačený vzduch " resp. niekoľkými návrhmi nového systému. Meranie spotreby stlačeného vzduchu a meranie tlakového rosného bodu pri existujúcom systéme je jednou z analýz ako zistiť skutočnú spotrebu stlačeného vzduchu, straty ale aj ako ovplyvniť účty za elektrinu. Z takýchto analýz potom vyplývajú odporúčania pre výber, inštaláciu, umiestnenie a údržbu celého systému " Stlačený vzduch " - vzduchotechnika, kompresory, chladenie, rekuperácia tepla, dochladzovače, filtre, sušiče, tlakové nádoby, odvádzače kondenzátu, separátory olej voda, rozvody vzduchu, armatúry, hadice, pneumatické prvky, pneumatické náradie, pneumatické pohony ...

 

 

 

Úspory v systéme „Stlačený vzduch“

Úspory v systéme „Stlačený vzduch“

  V mnohých priemyselných zariadeniach, kompresory spotrebujú viac elektriny ako akékoľvek iný typ vybavenia.  Nedostatky v systéme " Stlačený vzduch" môžu byť preto veľmi významné. Úspory energie zo zdokonalenia systému môžu byť v rozsahu 20 až 50 percent a niekedy aj viac zo spotreby elektriny. Pre mnohé zariadenia je to rovnocenné úsporám miliónov korún. Skutočne dobre navrhnutý systém môže šetriť energiu, redukovať údržbu, znížiť prestoje, zvýšiť výrobnú výkonnosť a zlepšiť kvalitu výrobkov.
Systém " Stlačený vzduch " musí byť hodnotený pravidelne, aby sa dalo určiť či jeho činnosť je optimálna. V nekontrolovanom systéme sa straty efektivity môžu hromadiť, čo má za následok vyššie náklady na energie a nízku účinnosť.

Pri zmenách vo výrobe stlačeného vzduchu / náhrada za staré kompresory, väčšie kompresory .../ môže mať neúčinné usporiadanie kompresorov, potrubia či poddimenzovaná úprava stlačeného vzduchu za následok nadmerný chod kompresorov, nedostatočnú objemovú a  tlakovú úroveň stlačeného vzduchu na koncových zariadeniach.

Analýza systému „Stlačený vzduch“

Analýza systému „Stlačený vzduch“

Použitie systémových metód analýzy systému " Stlačený vzduch " zahrňuje :

 - analyzovať aktuálne podmienky a základné prevádzkové parametre

 - určiť potreby terajšieho ale aj budúceho výrobného procesu

 - zhromaždenie a analýza technických dát a určenie pracovných cyklov

 - zhodnotenie alternatívnych návrhov a zlepšení

  - určenie technicky a ekonomicky najvýhodnejších riešení, so zreteľom na podsystémy

 - zavedenie týchto riešení

 - zhodnotenie riešenia z pohľadu spotreby energie, prevádzkových nákladov a celkovej ekonomiky

 - pokračovanie v monitorovaní systému

 - ďalšia optimalizácia  pre dosiahnutie maximálnej účinnosti systémuKompresory - druhy

Kompresory  - druhy

Stlačený vzduch je používaný vo všetkých odvetviach priemyslu. Je často považovaný za štvrtú energiu /elektrina, voda, plyn/ v mnohých zariadeniach. Takmer každá priemyselná prevádzka od malých remeselných dielni až po jadrové elektrárne  má nejaký typ systému " Stlačený vzduch " . V mnohých prípadoch tento systém je tak závažný, že bez neho nie je možná prevádzka. Priemyselné systémy na výrobu stlačeného vzduchu sú vo veľkostiach od necelého kilowatu až po 40.000 kW.

 

Stlačený vzduch sa vyrába stlačením atmosférického vzduchu s následnou úpravou tohto vzduchu (filtrácie, sušenie). Zariadenie ktorým stlačujeme vzduch nasávaný z atmosféry sa nazýva kompresor.
Keď ste si niekedy museli nafúknuť pneumatiky na vašom aute alebo bicykli, mali ste priamo skúsenosť so vzduchovým kompresorom. Vzduchové kompresory sa môžu nachádzať na benzínových pumpách a v priemyslových závodoch, rovnako ako domáce dielne a garáže. Menšie verzie môžu byť používané pre nafúknutie hračky alebo dokonca bežne výkonné nástroje ako klincovačky, vŕtačky, skrutkovače, zošívačky, striekacie pištole, brúsky, uťahováky, zbíjacie kladivá.

Výrobcovia ponúkajú spravidla niekoľko typových radov z každého druhu kompresora. Na trhu sú spravidla veľmi lacné (hobby kompresory) až po veľmi drahé kompresory s vysokou životnosťou a účinnosťou. Je však niekedy veľmi ťažké vybrať pre danú prevádzku ten najvýhodnejší kompresor.

Vzhľadom k tomu, že kompresor má v technike mnohostranné použitie, existuje veľa druhov kompresorov. Pre výrobu stlačeného vzduchu slúžia kompresory, ktoré je možné rozdeliť podľa spôsobu premeny energie z mechanickej na tlakovú.

Sú to dynamické (rýchlostné) kompresory (ejektor, turbokompresor radiálny, diagonálny, axiálny) pracujúci na princípe stlačenia zmenou rýchlosti prúdenia a kompresory objemové, stláčajúce médium zmenou objemu pracovného priestoru.

Ďalšie rozdelenie je na rotačné a piestové.
rotačné - lamelové, skrutkové, špirálové, Rootsove dúchadlá,

piestové - jednostupňové, dvojstupňové, trojstupňové..., jedno - dvoj - troj ...valcové a membránové.


 

SCHÉMA VYUŽITIA ODPADNÉHO TEPLA - OKRUH OHREV TUV

Vedeli ste,že až 94% energie z vytvoreného tepla vzduchom chladeného rotačného kompresora môže byť obnovených k tomu, aby vykonávalo inú prácu, ako výroba  tepla alebo teplej vody?

 

1. VÝMENÍK TEPLA
2. MANOMETER
3. ODVZDUŠ. VENTIL
4. POISTNÝ VENTIL
5. EXPANZNÁ NÁDOBA
6. NAPÚŠŤACÍ VENTIL
7. FILTER
8. ČERPADLO

 

 

Princíp dúchadla

                  

<embed type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.lutos.cz/images/schema-di.swf" /></td>

Dva tvarově shodné rotační písty - rotory s navzájem opačným smyslem otáčení jsou spřaženy dvěma ozubenými koly se shodným počtem zubů, čímž je zajištěno bezdotykového odvalování rotorů. Dopravované médium je na sací straně skříně otáčením rotorů postupně uzavíráno v komorách tvořených dvěma zuby rotorů a vnitřním povrchem skříně a dále dopravováno k výtlačné straně. Tlak na výtlaku je závislý na odporech potrubí a připojeného technologického zařízení. Komory se postupně otevírají do výtlačného prostoru. Následkem vyššího tlaku ve výtlačném prostoru dochází ke zpětnému proudění z výtlačného prostoru do komor, tzv. pulsacím, až do okamžiku vyrovnání tlaku v obou prostorech. Oproti dvouzubým rotačním pístům, vykazují písty třízubé nižší pulsace na výtlačné straně. Ty jsou dále sníženy speciální úpravou výtlačné strany skříně.

Ozubené soukolí zajišťuje synchronní bezdotykový chod obou pístů. Písty proto nevyžadují žádné mazání a dopravované médium není znečisťováno mazivem či otěrem.

Volbou vhodné velikosti dmychadla a otáček lze zařízení přizpůsobit potřebám provozu.

 

Dúchadlá aplikácie

LuToS logo Největší množství dmychadlových agregátů LUTOS - odhadem cca 40 % je použito v čistírnách odpadních vod.
Podíl aplikací v pneudopravě se pak odhaduje na 30 %, dalších 20 % jsou dmychadla speciální, která se liší např. materiálem základních částí, řešením ucpávek, způsobem připojení, směrem průtoku vzdušniny apod., zbývajícími 10 % se podílejí ostatní aplikace.
ČOV - Čističky odpadných vôd
Pro aplikace od malých domovních čistíren pro 2-5 ekvivalentních obyvatel až po velké městské čistírny pro desetitisíce obyvatel jsou jako zdroj vzduchu pro aerační systémy používána dmychadla LUTOS celé výkonové řady, tj. od 7 do 8 000 m3/hod. Diference pracovního tlaku bývá obvykle od 25 do 80 kPa, tj. od 250 do 800 mbar. V obdobných pracovních parametrech se dmychadla využívají i v úpravnách pitné vody pro čeření pískových filtrů.
Dúchadlá pre čističky odpadových vôdDúchadlo pre pneumatickú dopravu Pneumatická doprava sypkých hmôt
Pro tyto aplikace se využívají jak dmychadla přetlaková tak i dmychadla podtlaková, tzn. že diference pracovních tlaků se pohybuje v rozsahu od 50 kPa abs. až do 200 kPa abs., (tj. od 500 mbar abs. do 2 bar abs.). Požadované množství vzduchu je zpravidla od 50 do 8 000 m3/hod. Příklady široké oblasti použití: doprava popílku; doprava drceného vápence do kotlů elektráren (odsíření); doprava cementu; doprava sypkých hmot nebo granulí v chemickém i potravinářském průmyslu; vykládka sypkých hmot z lodí atd.

 

Špeciálne aplikácie
Od dmychadel základní řady jsou odvozena dmychadla speciálního provedení, které se liší např. materiálem základních částí, řešením ucpávek, způsobem připojení, směrem průtoku vzdušniny apod. Pro dopravu agresivních médií lze volit základní součásti povlakované nebo z antikorozní oceli, skříně také z austenitické tvárné nebo šedé litiny (Ni-rezist).
Dúchadlá špeciálne aplikácieDúchadlá na plyn Odčerpávanie pár a plynov
Plynotěsná dmychadla a dmychadlová soustrojí, určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, splňující požadavky Evropské směrnice 94/9/EC (ATEX), např.:
- uzavřený okruh s dusíkem při plnění tlakových lahví kyslíkem
- uzavřený okruh s héliem při výrobě nové generace polovodičových součástek (pracovní tlak do 20 Pa)
- čerpání a vytváření tlaku vodní páry pro speciální čisticí linky
- uzavřený okruh s dusíkem při výrobě chemikálií
- doprava výbušných plynů (metan, bioplyn, zemní plyn, vodík)Aplikácie pre jadrové elektrárne
Jde o plynotěsná provedení z austenitických ocelí pracující na jaderných elektrárnách v systému spalování vodíku a v systémech radiační kontroly čistoty všech uzavřených i venkovních prostor jaderných elektráren.
Požadované množství média od 30 do 250 m3/hod, rozmezí pracovních tlaků od 70 kPa abs. do 150 kPa abs., tj. 700 mbar abs. do 1,5 bar abs.
Dúchadlá pre jadrové elektrárne


Dmychadla a dmychadlová soustrojí speciálního provedení vycházejí z požadavků zákazníka na užití a uspořádání. Kompletují se jak ze standardních tak ze speciálních dmychadel a podskupin standardních nebo speciálně řešených. Pro vyšší přetlaky, množství média nad 8 000 m3/hod nebo hluboké vakuum také s tandemovým uspořádáním dmychadel.

Dúchadla na mobilných jednotkách Mobilné jednotky - Oprava vozoviek

Dmychadla jsou součástí mobilní jednotky na nákladním automobilu, která kompletně vyspravuje výtluky na silnicích. Plní funkci čisticí, dopravní (kamenná dr + asfaltová směs) a pěchovací. Směs do výtluků dopravuje velikou rychlostí pod tlakem. Výkonnost dmychadel je zpravidla 500 m3/hod, diference pracovního tlaku 60 kPa.

 

Preprava sypkých hmôt a granúl
Dmychadla jsou umístěna na nákladních vozech nebo přívěsech a slouží k pneumatické dopravě granulí, šrotu atd. především v zemědělství. Obvykle požadovaná výkonnost 500-800 m3/hod, diference pracovního tlaku do 80 kPa.
Dúchadla na prepravu sypkých hmôt a granúl
V oblasti technického rozvoje a inovací se firma zaměřuje na využívání dmychadel v nových tržních segmentech, na zvyšování jakosti výrobků, zvyšování užitných vlastností dmychadel a na razantní snižování výrobních nákladů.

zdroj www.lutos.cz

 

 

Kondenzát: Nepriateľ číslo 1 pre kvalitu vášho Systému stlačeného vzduchu.

 

Používate stlačený vzduch?
Stlačený vzduch – dôležité médium v každom podniku. Je úplne jedno, pre aký účel používate stlačený vzduch, stále se musí vyznačovať veľmi dobrou kvalitou. Ale kondenzát prítomný v Systéme stlačený vzduch vám túto kvalitu znižuje.

 


Kondenzát:  Nepriateľ číslo 1 pre kvalitu vášho Systému stlačeného vzduchu.
Pri výrobe stlaćeného vzduchu vzniká kondenzát. Môže byť silno zaolejovaný alebo aj bez oleja a tým agresívny. Okrem toho je plný čiastočiek nečistôt (napr. hrdza z potrubia) a inými škodlivými nečistotami. Na úpravu stlačeného vzduchu sa preto kladú najvyššie požadavky. Jediný cieľ: odstraňovať kondenzát s jeho nečistotami.

 

Prečo potrebujete „inteligentné“ odvádzače kondenzátu ? 
Kondenzát v stlačenom vzduchu nevzniká v kontinuálnom množstve. Spoľahlivé a inteligentné odvádzanie prispôsobené množstvu môžete ovládať iba vtedy, ak je kondenzát na všetkých miestach vzniku efektivne odvádzaný zo zariadení na stlačený vzduch – a to bez zbytočných tlakových strát a energetických nákladov. Mnohé z odvádzačov kondenzátu nemôžu tieto požiadavky splniť.

 Netesnosti v systéme stlačený vzduch.

Netesnosti môžu byť významný zdroj zbytočnej energie v priemyselnom systéme „Stlačený vzduch“.
Niekedy sa plytvá 20 - 30 percent z výstupu kompresora. V USA sa odhaduje, že straty spôsobené netesnosťami sú 20 percent z celkového množstva výrobnej kapacity kompresorov na stlačený vzduch.

Aktívnym zisťovaním únikov a ich opravou môžeme redukovať netesnosti na menej ako 10% výkonu kompresora.
Okrem míňania zbytočnej energie netesnosti prispievajú k ďalším operačným stratám. Netesnosti spôsobujú pokles tlaku v systéme, čím koncové zariadenia nefungujú efektívne, čo ovplyvňuje celkovú efektivitu výroby. Netesnosti nútia zariadenia, vrátane kompresora, aby bežali dlhšie, čím krátia ich životnosť. Okrem toho netesnosti môžu viesť až ku zvyšovaniu kapacity kompresorov.

Netesnosti sa môžu objaviť v ktorejkoľvek /ale aj každej či žiadnej/ časti systému. Najbežnejšie problémové časti systému „Stlačený vzduch“ sú :

spoje , hadice, potrubia, zvary
regulátory tlaku
otvorené odvádzače kondenzátu a ventily
pripojenia, tesnenia

Odhadované náklady na únik vzduchu ročne pri netesnosti o priemere


1/16" 13000,- Sk
1/8" 53000,- Sk
1/4" 110000,- Sk

Niektoré zdroje uvádzajú vyššie hodnoty.

Je dôležité zistiť množstvo unikajúceho stlačeného vzduchu / zisťujeme ho pri analýze systému stlačený vzduch - meraním spotreby stlačeného vzduchu, ale je dôležité zistiť, kde sa tieto úniky nachádzajú.

Na zistenie únikov stlačeného vzduchu zo systému stlačený vzduch ATSK využíva certifikovaný detektor netesností BEKO.

 

Princíp detekcie netesností v systéme stlačený vzduch.

Tam, kde stlačený vzduch uniká, vzniká  trenie  medzi molekulami plynu a stenou rúrky. Toto trenie produkuje vysoko - frekvenčný ultrazvuk nepočuteľný pre ľudské ucho.

Detektor netesnosti používaný v ATSK  registruje ultrazvuk, zmení ho do počuteľného zvuku a indikuje zvuk z netesností  aj opticky. Pri tomto meraní sú registrované  iba tie zvuky, ktoré vznikajú  v prípade prenikania stlačeného vzduchu cez netesnosť. Presné umiestnenie úniku stlačeného vzduchu je taktiež možné identifikovať aj v prevádzke,  kde je priemyselný hluk. Detektor netesností a detekci netsností v systéme stlaený vzduch

Detekcia netesností pomocou detektora BEKO odhalí straty v systéme stlačený vzduch na spojoch v rozvodoch zváraných, lepených, či šróbových, na armatúrach, pneumatických valcoch, ventiloch, rýchlospojkách, hadiciach, na rozvádzačoch, kohútoch, filtroch, úpravných jednotkách, v pneumatickom príslušenstve, multiplikátoroch, či na pneumatickom náradí a na spotrebičoch stlačeného vzduchu. 

 

 

Netesnosti v systéme stlačený vzduch = úník zisku.

Odhalenie netesností  je dôležitým bodom v analýze systému stlačený vzduch a následné ich odstránenie vedie k značným úsporam energie a tým zníženiu nákladov nielen nal elektrickú energiu, ale aj opravy a servis  kompresorov a zariadení na úpravu stlačeného vzduchu. To všetko vedie k zvýšeniu zisku vo vašej firme.

Rýchly kontakt

Kontrolný kód

i
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov