Späť

Skrutkové kompresory do baní, do výbušného prostredia, ...

Pridané: 8.1.2018 17:00:21 Počet zobrazení: 4068

08 Január 2018

ORLIK kompresory Česká Třebová dodáva skrutkové kompresory určené do baní a do výbušného prostredia.

Kompresory ORL v prevedenie N sú určené pre prácu v prostredí s nebezpečnou koncentraciou výbušných plynov vo vzduchu. Napríklad v baniach, chemických a plynárenských prevádzkach a podobných zariadeniach.

Kompresory prevedenia N sa dodávajú ako stacionárne alebo upravené pre  manipuláciu na bežných banských dopravných prostriedkoch (prevedenie Technovlak). Voliteľnou súčásťou dodávky je mobilná tlaková nádoba o objemu 1000 l.
Štandardné prevedenie kompresora je vybavené elektromotorom  výkonu 22 kW.

Toto prevedenie svojími parametrami zodpovedá bežným podmienkám v bani a osvedčilo sa v náročných podmienkach Ostravsko-Karvinského revíru.

Kompresory ORL v prevedenie N sú určené pre prácu v prostredí s nebezpečnou koncentraciou výbušných plynov vo vzduchu. Napríklad v baniach, chemických a plynárenských prevádzkach a podobných zariadeniach.

 


Kompresory jsou určeny pro trvalý provoz, s plně automatickým systémem řízení chodu kompresoru v závislosti na odběru stlačeného vzduchu. Jedná se o kompresory s jednostupňovou šroubovou jednotkou,mazanou olejem. Zásobník oleje je integrován přímo do bloku kompresoru. Blok zabezpečuje další funkce: hrubé odlučování oleje ve skříni, jemnou separaci, filtraci oleje, udržování min. tlaku včetně filtrace a regulace nasátého vzduchu. Blok kompresoru a elektromotor jsou kotveny na rámu, který je pružně uložen v karoserii kompresoru pomocí pryžových pružin. Karoserie je tvořena rámem, který uzavírají odnímatelné panely.
Kompresory provedení N se dodávají buď ve stacionárním provedení, nebo v provedení pro manipulaci na běžných důlních dopravních prostředcích (provedení Technovlak) Pro přepravu kompresoru a manipulaci s ním je kompresor vybaven speciálním mobilním tuhým rámem, použitelným pro manipulaci na kolejových dopravních prostředcích i na závěsné dráze. Kompresor v modifikaci pro použití na závěsné dráze je řešen pro použití a zavěšení na standardních nosných prostředcích závěsné dráhy typu ZD 24. Je však možno dohodnout zhotovení úchytů i pro jinou závěsnou dráhu, dle požadavku odběratele. Volitelnou součástí dodávky je mobilní tlaková nádoba o objemu 1000 l konstrukčně uzpůsobená provozu na závěsné drážce v hlubinném dole osazená používanými armaturami.
Standardní provedení kompresoru je osazeno elektromotorem o jmenovitém výkonu 22 kW a dosahuje parametrů určených na druhé straně. Toto provedení svými parametry odpovídá běžným podmínkám hlubinného dolu a osvědčilo se v náročných podmínkách Ostravsko-Karvinského revíru.V případě zájmu zákazníka je ale možno vyrobit i variantu s výkonem 18,5 kW.
Kompresor svojí konstrukcí vyhovuje požadavkům stanoveným Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ve znění českého technického předpisu - nařízení vlády č. 24/2003 Sb. v platném znění i požadavkům harmonizovaných českých technických norem ČSN EN ISO 12100 - 1, ČSN EN ISO 12100 – 2 a ČSN EN 1050.
Kompresor svojí konstrukcí vyhovuje požadavkům stanoveným pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES ve znění českého technického předpisu - nařízení vlády č. 23/2003 Sb. v platném znění i požadavkům harmonizované české technické normy ČSN EN 13463-1 a splňuje podmínky pro použití v prostředí „nebezpečné atmosférické podmínky 2“ dle ČSN EN 1127-2 s omezením dle národního předpisu – vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb.§ 232 odst.(1) c) do 1,5% koncentrace metanu. Elektrická zařízení kompresoru byla schválena Českým báňským úřadem č.40/2004 ze dne 15.9.2004 pod.č.j.3231/04.

Kontrolní zařízení kompresoru
■ Ventil minimálního tlaku zajišťuje požadovaný tlak v mazacím systému
■ Automatické odlehčení umožňuje snížení tlaku při zastavení kompresoru tak,
aby restart neprobíhal do protitlaku
■ Plnící a kontrolní zátka pro plnění oleje a kontrolu stavu (výšky hladiny) oleje
■ Ovládací panel obsahující:
■ Uživatelské rozhraní s ovládacími a indikačními prvky
■ Hlavní vypínač kompresoru
■ Ovládací panel kompresoru je součástí nevýbušného stykače NRS – KOM.
Bezpečnostní zařízení kompresoru
■ Pojistný přetlakový ventil na tělese stroje
■ Nadproudová tepelná jistící ochrana elektromotorů – chrání elektromotor před přetížením
■ Tepelná ochrana integrovaná přímo do vinutí elektromotoru
■ Termostat – zastaví kompresor při překročení teploty oleje 105° C (např. porucha chlazení oleje, znečištěný výměník)
■ Automatický hasící systém práškový typu PG 2F

Technické parametre

 

Pandemické opatrenia

Firma ATSK je uzavretá do odvolania. Je nariadená práca z domu - HomeOffice. 

Kontaktujte nás mailom. Objednávky budú vybavované priebežne!

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov