Dúchadla

Dúchadlá

Princíp dúchadla

              

princíp dúchadla

Dva tvarově shodné rotační písty - rotory s navzájem opačným zmyslom otáčania sú spriahnuté dvoma ozubenými kolesami so zhodným počtom zubov, čím je zabezpečené bezdotykového odvalování rotorov. Dopravované médium je na sacej strane skrine otáčaním rotorov postupne zatvárať v komorách tvorených dvoma zubami rotorov a vnútorným povrchom skrine a ďalej prepravuje na výtlačné strane. Tlak na výtlaku je závislý na odporech potrubia a pripojeného technologického zariadenia. Komory sa postupne otvárajú do výtlačného priestoru. Následkom vyššieho tlaku v napájacej priestore dochádza k spätnému prúdeniu z výtlačného priestoru do komôr, tzv pulsacím, až do okamihu vyrovnania tlaku v oboch priestoroch. Oproti dvouzubým rotačným produkuje, vykazujú piesty třízubé nižšiu pulzácia na výtlačné strane. Tie sú ďalej znížené špeciálnou úpravou výtlačné strany skrine.

 

Ozubené koleso zabezpečuje synchrónny bezdotykový chod oboch piestov. Piesty preto nevyžadujú žiadne mazanie a dopravované médium nie je znečisťovaniu mazivom alebo oderom.

 

 

 

 


 

APLIKÁCIE

LuToS logo Největší množství dmychadlových agregátů LUTOS - odhadem cca 40 % je použito v čistírnách odpadních vod.
Podíl aplikací v pneudopravě se pak odhaduje na 30 %, dalších 20 % jsou dmychadla speciální, která se liší např. materiálem základních částí, řešením ucpávek, způsobem připojení, směrem průtoku vzdušniny apod., zbývajícími 10 % se podílejí ostatní aplikace.
ČOV - Čističky odpadných vôd
Pro aplikace od malých domovních čistíren pro 2-5 ekvivalentních obyvatel až po velké městské čistírny pro desetitisíce obyvatel jsou jako zdroj vzduchu pro aerační systémy používána dmychadla LUTOS celé výkonové řady, tj. od 7 do 8 000 m3/hod. Diference pracovního tlaku bývá obvykle od 25 do 80 kPa, tj. od 250 do 800 mbar. V obdobných pracovních parametrech se dmychadla využívají i v úpravnách pitné vody pro čeření pískových filtrů.
dúchadlá na ČOVDúchadlo pre pneumatickú dopravu Pneumatická doprava sypkých hmôt
Pro tyto aplikace se využívají jak dmychadla přetlaková tak i dmychadla podtlaková, tzn. že diference pracovních tlaků se pohybuje v rozsahu od 50 kPa abs. až do 200 kPa abs., (tj. od 500 mbar abs. do 2 bar abs.). Požadované množství vzduchu je zpravidla od 50 do 8 000 m3/hod. Příklady široké oblasti použití: doprava popílku; doprava drceného vápence do kotlů elektráren (odsíření); doprava cementu; doprava sypkých hmot nebo granulí v chemickém i potravinářském průmyslu; vykládka sypkých hmot z lodí atd.

 

Špeciálne aplikácie
Od dmychadel základní řady jsou odvozena dmychadla speciálního provedení, které se liší např. materiálem základních částí, řešením ucpávek, způsobem připojení, směrem průtoku vzdušniny apod. Pro dopravu agresivních médií lze volit základní součásti povlakované nebo z antikorozní oceli, skříně také z austenitické tvárné nebo šedé litiny (Ni-rezist).
Dúchadlá špeciálne aplikácieDúchadlá na plyn Odčerpávanie pár a plynov
Plynotěsná dmychadla a dmychadlová soustrojí, určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, splňující požadavky Evropské směrnice 94/9/EC (ATEX), např.:
- uzavřený okruh s dusíkem při plnění tlakových lahví kyslíkem
- uzavřený okruh s héliem při výrobě nové generace polovodičových součástek (pracovní tlak do 20 Pa)
- čerpání a vytváření tlaku vodní páry pro speciální čisticí linky
- uzavřený okruh s dusíkem při výrobě chemikálií
- doprava výbušných plynů (metan, bioplyn, zemní plyn, vodík)Aplikácie pre jadrové elektrárne
Jde o plynotěsná provedení z austenitických ocelí pracující na jaderných elektrárnách v systému spalování vodíku a v systémech radiační kontroly čistoty všech uzavřených i venkovních prostor jaderných elektráren.
Požadované množství média od 30 do 250 m3/hod, rozmezí pracovních tlaků od 70 kPa abs. do 150 kPa abs., tj. 700 mbar abs. do 1,5 bar abs.
Dúchadlá pre jadrové elektrárne


Dmychadla a dmychadlová soustrojí speciálního provedení vycházejí z požadavků zákazníka na užití a uspořádání. Kompletují se jak ze standardních tak ze speciálních dmychadel a podskupin standardních nebo speciálně řešených. Pro vyšší přetlaky, množství média nad 8 000 m3/hod nebo hluboké vakuum také s tandemovým uspořádáním dmychadel.

Dúchadla na mobilných jednotkách Mobilné jednotky - Oprava vozoviek

Dmychadla jsou součástí mobilní jednotky na nákladním automobilu, která kompletně vyspravuje výtluky na silnicích. Plní funkci čisticí, dopravní (kamenná dr + asfaltová směs) a pěchovací. Směs do výtluků dopravuje velikou rychlostí pod tlakem. Výkonnost dmychadel je zpravidla 500 m3/hod, diference pracovního tlaku 60 kPa.

 

Preprava sypkých hmôt a granúl
Dmychadla jsou umístěna na nákladních vozech nebo přívěsech a slouží k pneumatické dopravě granulí, šrotu atd. především v zemědělství. Obvykle požadovaná výkonnost 500-800 m3/hod, diference pracovního tlaku do 80 kPa.
Dúchadla na prepravu sypkých hmôt a granúl
V oblasti technického rozvoje a inovací se firma zaměřuje na využívání dmychadel v nových tržních segmentech, na zvyšování jakosti výrobků, zvyšování užitných vlastností dmychadel a na razantní snižování výrobních nákladů.

Rýchly kontakt

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov