skrutkové ORL

Kompresory ORLIK

Kompresory skrutkové ORLIK ORL

Kompresory skrutkové ORLIK ORL

Okamžité použitie a jednoduchá obsluha

 

Záruka kvality

Skrutkové kompresory typovej rady ORL sú určené pre trvalú prevádzku s plno automatickým systémom riadenia
chodu kompresora v závislosti na odbere stlačeného vzduchu. Ide o kompresory s jednostupňovou skrutkovou jednotkou, mazanou olejom. Zásobník oleja je integrovaný priamo do bloku kompresora. Blok kompresora a elektromotor sú ukotvené na ráme, ktorý je pružne uložený v karosérii kompresora pomocou pryžových pružín.
Karoséria je tvorená rámom, ktorý uzatvára odnímateľné zvukoizolačné panely.

 

kompresor

 

Blok zabezpečuje ďalšie funkcie:

 

 • hrubé odlučovanie oleja v skrini
 • jemnú separáciu
 • filtráciu oleja
 • udržovanie min. tlaku
 • filtráciu a reguláciu nasaného vzduchu.

 

 

Jednoduchá manipulácia a údržba

Šroubové kompresory ORL lze díky jejich šířce snadno dopravit dveřmi standardně používanými v průmyslových objektech. Kompresory lze dále přepravovat pomocí vysokozdvižného vozíku. Odnímatelné zvukotěsné panely usnadňují přístup pro údržbu (bez jakýchkoliv překážek).

Nízká hlučnosť

Při výrobě šroubových kompresorů ORL jsou používány vysoce kvalitní součástky a materiály pro akustickou izolaci, které jsou garantem podstatného snížení hlučnosti celého zařízení. Nízká hlučnost je v dnešní době jednou z hlavních oblastí zájmu široké veřejnosti. Kompresory ORL lze tedy instalovat v těsné blízkosti pracoviště. Sdružená technologie

Vysoká kvalita filtrácie

Docílení vysoké kvality stlačeného vzduchu začíná již u sacího vzduchového filtru. Ten je zabudován v ocelovém tělese přímo na sacím hrdle regulátoru sání. Jedná se o výměnnou vložku suchého mikrofiltru 10 mikrometrů.
Směs stlačeného vzduchu a oleje dále prochází hrubou separací, která je tvořena samotnou skříní kompresoru, nevyžadující žádnou údržbu.
Následuje jemná separace. Ta je tvořena výměnnou patronou jemného odlučovače (cyklónový separátor), našroubovanou přímo na skříni kompresoru. Zbytkový separovaný olej odchází zpět do kompresoru.
Kombinací těchto technologií je dosaženo vysokého stupně čistoty výstupního tlakového vzduchu. Olej pod výtlačným tlakem proudí ze dna skříně přes chladič a olejový filtr zpět do kompresoru.

 

Základný popis funkčných činnosti

Vzduch nasávaný přes vzduchový filtr a sací ventil vyplní oblast mezi šroubem a skříní. Jestliže se šrouby otáčejí, vrcholy a prohlubně závitů šroubů do sebe zabírají a vytvářejí těsné komůrky, jejichž objem se zmenšuje s tím, jak vzduch postupuje směrem k výstupu. Výsledkem je, že vzduch je nepřetržitě stlačován.
Do jednotky kompresoru je současně vstřikován olej, který zabezpečuje mazání kompresoru a zároveň odvádí teplo, vznikající stlačováním vzduchu.

Chladenie kompresora

Chladiče jsou navrženy tak, aby zabezpečovaly optimální teplotní režim. Šroubové kompresory ORL o vyšší výkonnosti mají chladiče uloženy vodorovně ve střeše kompresoru, čímž je zajištěna maximální tepelná (chladící) účinnost. Optimální chlazení zařízení zajišťuje axiální ventilátor s vlastním elektrickým motorem.
Chladičem vzduchu se snižuje teplota stlačeného vzduchu na hodnotu, která je pouze o 10 °C vyšší než je teplota nasávaného (okolního) vzduchu.

Kompresorová stanica ATSK s kompresormi ORLIK
Tri rozhodujúce výhody súbežného zapojenia kompresorov ORL:

1) režim "striedanie" chodu kompresorov
2) kompresory môžu pracovať v 100% záložnom režime
3) druhý kompresor môže pracovať ako prípadný zdroj pri zvýšenej spotrebe vzduchu

Spoľahlivé ovládanie

 

Mikroprocesorová riadiaca jednotka
ORLIK 900

 Riadiaca jednotka ORL


■ kontrola prevádzkových cyklov
■ spustenie hviezda - trojuholník
■ nastaviteľná doba voľnobehu
■ kontrola teploty oleja
■ kontrola nastavenia prevádzkového tlaku
■ kontrola prevádzkových hodín
■ možnosť riadenia 3 podriadených kompresorov ovládateľných elektrickým signálom bez nutnosti osadiť tieto kompresory ďalšou riadiacou jednotkou
■ možnosť rotácie priorít
■ komunikácia s nadriadeným systémom po RS - 232,
prípadne RS - 485
■ vizualizácia prevádzkových stavov kompresora s logovaním

 

 

Bezpečnostné zariadenie

■ Poistný ventil na telese stroja
■ Nadprúdové tepelné istiace relé chráni elektromotor proti preťaženiu
■ Tepelná ochrana vinutia elektromotora
■ Analógové čidlo teploty oleja
■ Relé kontroly parametrov napájanej siete

Kontrola zariadenia

■ Ventil minimálneho tlaku zaisťuje požadovaný tlak v mazacom systéme
■ Automatické odľahčenie umožňuje zníženie tlaku pri zastavení kompresora tak,  aby reštart neprebiehal do protitlaku
■ Plniaca a kontrolná zátka pre plnenie oleja a kontrolu stavu (výšky hladiny) oleja
■ Ovládací panel obsahujúci:
■ Užívateľské rozhranie riadiacej jednotky s ovládacími a indikačnými prvkami
■ Hlavný vypínač kompresora
■ Analógové čidlo výstupného tlaku stlačeného vzduchu


Úspora energie a nízke prevádzkové náklady

Stlačením nasávaného vzduchu dochází k jeho ohřátí. Přebytek této tepelné energie lze velice snadno odebírat pro potřebu následného využití (např. temperováním objektů).
Sací ventil optimalizuje spotřebu energie ve fázi volnoběhu. Mikroprocesorový řídící systém kontroluje dobu chodu kompresoru a optimalizuje dobu volnoběhu. Tím zabraňuje zbytečným energetickým ztrátám.


Inteligentní kompresory Orlík

Šroubové kompresory ORL mají díky řízení programovatelným automatem Tecomat a programovému vybavení široké možnosti použití a vynikající uživatelský komfort. Kromě vlastního řízení cyklu tlakování mají kompresory řadu dalších funkcí, které řídí spolupráci kompresorů, snižují spotřebu elektrické energie a indikují provozní stavy.

 

Tyto funkce je možno rozdělit na čtyři skupiny:

 

1. skupina

 • zobrazení údaje tlaku, teploty a probíhající činnosti
 • hlášení chybových stavů a servisních zásahů (výměna oleje apod.)
 • kontrola provozních hodin

 

2. skupina

 • funkce ovládající činnost vlastního kompresoru (automatický náběh kompresoru po výpadku el. energie, doba odlehčeného chodu, zapnutí timeru a volba jazyka - AJ, ČJ)

 

3. skupina

 • řídí inteligentní spolupráci kompresorů pomocí sériové linky
 • záložní režim kompresoru

 

4. skupina

 • programovatelné vypínání a zapínání kompresoru

Kompresory skrutkové ORL 5,5 - 7,5

TYP Max. pretlak (bar) Výkon (m3/hod) Výkon motora (kW) Hladina hluku (dB) Olej. náplň (l) Pripoj. rozmer (") Hmotn. (kg) Rozmery DxŠxV (mm)
ORL 5,5 AX 8 44 5,5 66 4 G 1 1/2 200 770 x 625 x 903
ORL 5,5BX 10 40 5,5 66 4 G 1 1/2 200 770 x 625 x 903
ORL 5,5CX 13 25 5,5 66 4 G 1 1/2 200 770 x 625 x 903
ORL 7,5AX 8 63 7,5 66 4 G 1 1/2 210 770 x 625 x 903
ORL 7,5BX 10 57 7,5 66 4 G 1 1/2 210 770 x 625 x 903
ORL 7,5CX 13 41 7,5 66 4 G 1 1/2 210 770 x 625 x 903


Kompresory skrutkové ORL 11 - 15

TYP Max. pretlak (bar) Výkon (m3/hod) Výkon motora (kW) Hladina hluku (dB)

Olej.

náplň (l)

Pripoj. rozmer (") Hmotn. (kg) Rozmery DxŠxV
ORL11AX 8 97 11 74 5 G 1 265 912 x 750 x 1103
ORL11BX 10 91 11 74 5 G 1 265 912 x 750 x 1103
ORL11CX 13 71 11 74 5 G 1 265 912 x 750 x 1103
ORL11DX 15 64 11 74 5 G 1 265 912 x 750 x 1103
ORL15AX 8 126 15 74 5 G 1 280 912 x 750 x 1103
ORL15BX 10 116 15 74 5 G 1 280 912 x 750 x 1103
ORL15CX 13 95 15 74 5 G 1 280 912 x 750 x 1103
ORL15DX 15 86 15 74 5 G 1 280 912 x 750 x 1103


Kompresory skrutkové ORL 18,5 - 22 - 30

TYP Max. pretlak (bar) Výkon (m3/hod) Výkon motora (kW) Hladina hluku (dB) Olej. náplň (l) Pripoj. rozmer (") Hmotn. (kg) Rozmery DxŠxV
ORL18,5AX 8 173 18,5 71 7,5 G 1 1/4 495 1515 x 890 x 1325
ORL18,5BX 10 151 18,5 71 7,5 G 1 1/4 495 1515 x 890 x 1325
ORL18,5CX 13 132 18,5 71 7,5 G 1 1/4 495 1515 x 890 x 1325
ORL 22 AX 8 212 22 72 8,6 G 1 1/4 560 1515 x 890 x 1325
ORL 22 BX 10 188 22 72 8,6 G 1 1/4 560 1515 x 890 x 1325
ORL 22 CX 13 165 22 72 8,6 G 1 1/4 560 1515 x 890 x 1325
ORL 30 AX 8 276 30 73 8,6 G 1 1/4 590 1515 x 890 x 1325
ORL 30 BX 10 245 30 73 8,6 G 1 1/4 590 1515 x 890 x 1325
ORL 30 CX 13 212 30 73 8,6 G 1 1/4 590 1515 x 890 x 1325


Kompresory skrutkové ORL 37 - 45

TYP Max. pretlak (bar) Výkon (m3/hod) Výkon motora (kW) Hladina hluku (dB) Olej. náplň (l) Pripoj. rozmer (") Hmotn. (kg) Rozmery DxŠxV
ORL37AX 8 335 37 74 22 G 1 1/2 770 1050 x 1500 x 1550
ORL37BX 10 300 37 74 22 G 1 1/2 770 1050 x 1500 x 1550
ORL37CX 13 246 37 74 22 G 1 1/2 770 1050 x 1500 x 1550
ORL45AX 8 393 45 74 22 G 1 1/2 830 1050 x 1500 x 1550
ORL45BX 10 351 45 74 22 G 1 1/2 830 1050 x 1500 x 1550
ORL45CX 13 304 45 74 22 G 1 1/2 830 1050 x 1500 x 1550Kompresory skrutkové ORL 55 -90

TypMax.pretlak
(bar)
Výkon
(m3/h)
Výkon
motora
(kW)
Hladina
hlukudB(A)
Olejová
náplň
(l)
Pripoj.
rozmer
(")
Hmotn.
(kg)
Rozmery
D x Š x V
(mm)
ORL55AX 8 504 55 70 40 G2l 1400 1210 x 1985 x 2000
ORL55BX 10 472 55 70 40 G2l 1400 1210 x 1985 x 2000
ORL55CX 13 417 55 70 40 G2l 1400 1210 x 1985 x 2000
ORL75AX 8 718 75 71 40 G2l 1510 1210 x 1985 x 2000
ORL75BX 10 690 75 71 40 G2l 1510 1210 x 1985 x 2000
ORL75CX 13 560 75 71 40 G2l 1510 1210 x 1985 x 2000
ORL90AX 8 792 90 72 40 G2I 1550 1210 x 1985 x 2000
ORL90BX 10 740 90 72 40 G2l 1550 1210 x 1985 x 2000
ORL90CX 13 677 90 72 40 G2l 1550 1210 x 1985 x 2000

 

Výkonnost kompresoru ORL - objemový průtok vzdušiny výtlačným hrdlem kompresoru, vztažený na absolutní tlak a teplotu v sání, tj. 100 kPa a 20 °C. Maximální množství zbytkového oleje za kompresorem je 2-4 mg/m3.

Rýchly kontakt

Kontrolný kód

i
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov